PL EN


2016 | 1(28) | 179-194
Article title

Czy szkoła jest bezpieczna dla uczniów? Skala przestępczości

Authors
Content
Title variants
EN
Is the school safe for students? The scale of crime
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Bezpieczeństwo jest najważniejszą wartością dla każdego człowieka. Każdy chce czuć się bezpiecznie w swoim domu, w swoim miejscu zamieszkania, w pracy, w szkole i na zakupach. Poczucie bezpieczeństwa daje każdemu człowiekowi możliwość swobodnego rozwoju i funkcjonowania. Bezpieczeństwo w szkole jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na rozwój osobowy i naukowy ucznia. Aby odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie „Czy szkoła jest bezpieczna dla uczniów?”, w dalszej części artykułu przedstawię dane statystyczne dotyczące przestępczości wśród młodzieży oraz analizę tych danych. Analizie zostaną poddane również informacje prezentowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
EN
Safety is the most important value for every human being. Everyone wants to feel safe in your home, in your place of residence, work, school and shopping. Sense of security gives each man a free development and functioning. Safety in school is one of the most important elements affecting the development of bedded and geeky. To answer the posed in the title of the question about whether the school is safe for students? In the remainder of this article I will present statistical data on crime among young people and an analysis of these data. Analysis of the information can be presented by the Ministry of national education.
Year
Issue
Pages
179-194
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
References
 • Gryz, J. (2010). Zarys podstaw teorii bezpieczeństwa. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 • Pokruszyński, W. (2008). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. Wydawnictwo WSGE, Józefów.
 • Pokruszyński, W. (2008). Bezpieczeństwo narodowe u progu XXI wieku. „Zeszyty Naukowe”, 1/70. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 • Pokruszyński, W. (2009). Współczesne bezpieczeństwo narodowe. Wydawnictwo WSGE, Józefów.
 • Pokruszyński, W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Wydawnictwo WSGE, Józefów.
 • Pokruszyński, W. (2011). Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa. Wydawnictwo WSGE, Józefów.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. nr 95, poz. 425).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3, poz. 19).
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 29, poz. 153).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. nr 31, poz. 138 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. nr 30, poz. 179 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2012, poz. 591).
 • www.policja.gov.pl
 • www.edu.gov.pl
 • www.stat.gov.pl
 • www.ms.gov.pl
 • www.msw.gov.pl
 • www.mswia.gov.pl
 • www.cbos.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9755352-4f43-4b01-a371-60baf1d5b329
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.