PL EN


2016 | 3 | 1 | 191-207
Article title

Budowanie relacji z interesariuszami a tworzenie wartości w partnerstwach publiczno-społecznych

Content
Title variants
EN
Building relationships with stakeholders and value creation in public-social partnership
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizacje publiczne są tworzone po to, aby zaspokajać potrzeby społecznie uznane za ważne dla rozwoju poszczególnych krajów. Ich działalność nakierowana jest również na rozwiązywanie pojawiających się problemów społecznych. Z uwagi na ich skomplikowanie, skalę oraz dynamikę organizacje publiczne dostarczające usługi społeczne poszukują takich sposób funkcjonowania, aby ich działania były efektywne i przyczyniały się do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi a jednocześnie do zadowolenia interesariuszy. W literaturze przedmiotu akcentuje się trzy warunki niezbędne dla sprawnego zarządzania organizacjami publicznymi. Po pierwsze – innowacyjność rozumianą jako proces twórczy. Drugim warunkiem jest tworzenie wartości publicznej. Trzecim kluczowym warunkiem jest zdolność do przekraczania granic sektorów i dotychczasowych form organizacyjnych. Za ich sprawą sektor publiczny osiąga sukces, realizuje cele społeczne i wzmaga innowacyjność. Organizacje działające razem wspólnie wybierające cele i w ich następstwie decydujące o sposobie wykorzystania własnych zasobów często zyskują zdolność tworzenia nowych struktur. W związku z tym współpraca, która coraz częściej jest stosowana wewnątrz sektorów i w poprzek nich, może być traktowana jako szczególna forma działania organizacji realizujących usługi publiczne, w tym społeczne.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
191-207
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab., Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
References
 • Araujo L., Brito C. (1998), Agency And Constitutional Ordering In Networks, „International Studies of Management & Organizations”, Vol. 27, No. 4.
 • Bekkers V., Edelenbos J., Steijn B. (2011), An Innovative Public Sector? Embarking on the Innovation Journey, w: Innovation in the public sector: linking capacity and leadership, Bekkers V., Edelenbos J., Steijn B. (eds.), Palgrave McMillan, Houndsmills.
 • Blokland van B. W. W. A., Verhagen W. J., Santema S. C. (2008), The Effects of Co-Innovation on the Value-Time Curve: Quantitative Study on Product Level, „Journal of Business Market Management”, Vol. 2, No. 1.
 • Borys B., Jemison D. B. (1989), Hybrid arrangements as strategic alliances: theoretical issues in organizational combinations, „Academy of Management Review”, Vol. 14, No. 2.
 • Bryson J. M. (2004), Strategic planning for public and nonprofit organizations, John Wiley & Sons, San Francisco.
 • Brzeziński J. (1980), Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa.
 • Chisholm R. F. (1996), On the Meaning of Networks, „Group and Organization Management”, Vol. 21, No. 2.
 • European Commission (2013a), Industrial Innovation: Social Innovation, ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/ index_en.htm, dostęp dnia 30.06.2016.
 • European Commission (2013b), Powering European Public Sector Innovation: Towards a New Architecture, Report of the Expert Group on Public Sector Innovation, Brussels.
 • Gouillart F., Hallett T. (2015), Co-Creation in Government,” Stanford Social Innovation Review” Spring.
 • Kelly G., Mulgan G., Muers S. (2002), Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform, Discussion paper prepared by the Cabinet Office Strategy Unit, United Kingdom.
 • Koźmiński A., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Moore M. (1995), Creating Public Value: Strategic Management in Government, Harvard University Press, Cambridge.
 • Moore M. (2003), The Public Value Scorecard. A Rejoinder and an Alternative to „Strategic Performance Measurement and Management in Non-Profit Organizations” by Robert Kaplan, Working Paper No. 18, The Hauser Center for Nonprofit Organization, Harvard University, Cambridge.
 • Moore M., Khagram S. (2004), On Creating Public Value: What Business Might Learn from Government About Strategic Management, Working paper of the Corporate Social Responsibility Initiative, Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge.
 • Moura e Sá P., Paco A., Alves H., Manuel M., Marques L. (2015), Integration and Co-creation for Better Public Services: A Case Study Based on The Portugese Citizens; Shop, Paper presented at the IRSPM 2015 Conference, Birmingham, March-April.
 • Mulgan J. (2009), The Art of Public Strategy, Oxford University Press, Oxford.
 • Powering European Public Sector Innovation: Towards a New Architecture (2013), Report of the Expert Group on Public Sector Innovation Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania (2012), Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 • Sudoł S., Kożuch B. (2010), Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarz ądzaniu, Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wronka-Pooepiech M., Frączkiewicz-Wronka A. (2016), Strategic orientation and organisational culture in Polish Public Organisations: Insights from the Miles and Snow typology, „Management”, Vol. 20, No. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb7b1622-c146-42d6-90b2-3a9f97c7edc7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.