PL EN


2020 | 2(237) | 29-37
Article title

Dyskretny urok irracjonalizmu (odpowiedź na Chocholi taniec)

Content
Title variants
EN
The Discreet Charm of Irrationalism (a Response to The Dance of a Straw Man)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Odpierając zarzuty polemistów, autor artykułu zwraca uwagę na dużą rolę jasności i precyzji pojęć w prowadzeniu polemik naukowych oraz wyjaśnia bronione przez siebie wcześniej stanowisko umiarkowanego konstruktywizmu w socjologii. W konkluzji przypisuje swym krytykom nie w pełni wyartykułowany irracjonalizm, który wynika, jego zdaniem, zarówno z fascynacji myślą społeczną Brunona Latoura, jak i z powierzchownej interpretacji Maksa Webera.
EN
Rebutting the responses of his polemists, the author emphasizes the pivotal role of the concepts’ clarity and precision in scholarly debates. He further explains the standpoint of moderate constructivism in sociology that he has earlier defended. In conclusions, he ascribes tacit irrationalism to his critics, which according to him results from the fascination with Bruno Latour’s social theory as well as the superficial reading of Max Weber.
Year
Issue
Pages
29-37
Physical description
Contributors
References
 • Afeltowicz, Łukasz, Krzysztof Pietrowicz, Radosław Sojak. 2020. Chocholi taniec. O krytyce teorii aktora-sieci w An Invasion of Tricksters Michała Kaczarczyka. Studia Socjologiczne 2: 5–38.
 • Fleck, Ludwik. 1986. Powstanie i rozwój faktu naukowego. Przekład Maria Tuszkiewicz. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Gross, Paul R., Levitt Norman. 1994. Higher Superstition. The Academic left and Its Quarrels with Science. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Kaczmarczyk, Michał. 2012. Radykalny funkcjonalizm Niklasa Luhmanna na tle współczesnej teorii społecznej. W: N. Luhmann. Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Przekład Michał Kaczmarczyk. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Kaczmarczyk, Michał. 2014. Weberowska zasada wolności od sądów wartościujących. Interpretacja. Stan Rzeczy, 6: 24–86.
 • Kaczmarczyk, Michał. 2019a. Aporia wolności. Krytyka teorii społecznej. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Kaczmarczyk, Michał. 2019b. An Invasion of Tricksters. Critical Remarks on Bruno Latour’s Social Theory and Its Polish Reception. Studia Socjologiczne 4: 5–44. DOI 10.24425/sts.2019.130277.
 • Kołakowski, Leszek. 2010. Nasza wesoła Apokalipsa. Wybór najważniejszych esejów. Wybór i układ Zbigniew Mentzel. Kraków: Znak.
 • Luhmann, Niklas. 1992. Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.
 • Pietrowicz, Krzysztof. 2016. Podejścia sieciowe w socjologii. Przyczółki, splecenia i przeobrażenia dyscypliny. Bydgoszcz: Epigram.
 • Poincaré, Henri. 1908. Wartość nauki. Przekład Ludwik Silberstein. Warszawa: Centnerszwer i Ska.
 • Weber, Max. 1998. Polityka jako zawód i powołanie. Przekład Paweł Dybel. Kraków: Znak.
 • Winczorek, Jan. 2009. Zniknięcie dwunastego wielbłąda. O socjologicznej teorii prawa Niklasa Luhmanna. Warszawa: Liber.
 • Woleński, Jan. 1991. O tak zwanych filozoficznych założeniach nauki. W: S. Butryn, red. Z zagadnień filozofii nauk przyrodniczych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cb8e97af-23c2-4528-9f01-5f9b2b485779
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.