Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(18) | 15

Article title

Różne oblicza ludobójstwa w dobie dwóch totalitaryzmów – narodowego socjalizmu i komunizmu

Content

Title variants

EN
Different faces of genocide in the age of two totalitarian regimes – national socialism and communism

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Multidimensionality of the problem, which undoubtedly genocide is, requires attempts to characterize and analyze the causes and consequences of this extreme form of violence. Despite growing awareness and knowledge of society, the risk of acts of genocide, is still very real. In the article there are presented different faces of genocide: Holokaust, genocidium atrox and cultural genocide. These various examples and different types of crime, despite the differences in the course, the method of extermination, the tools used and the reasons, in effect, lead to the same i.e. depriving people of their most important rights – the right to life.

Contributors

References

  • 1. Encyklopedia Katolickia, tom XI, KUL, Lublin, 2007.
  • 2. Gilbert Martin, Holocaust. Ludzie. Dokumenty. Pamięć, Bertelsmann Media, Warszawa, 2002.
  • 3. Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, Nowy Jork, 9 grudnia 1948 r., Dz. U. z 1952 r., nr 9, poz. 9 i nr 31, poz. 213.
  • 4. Nijakowski Lech, Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2014.
  • 5. Machul-Telus Beata, Markowska-Manista Urszula, Nijakowski Lech, Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, Impuls, Kraków, 2011.
  • 6. Midlarsky Manus, Ludobójstwo w XX wieku, PWN, Warszawa, 2010.
  • 7. Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie w dniu 17 lipca 1998 r., Dz. U. z 2003 r., nr 78, poz. 708.
  • 8. Sudziński Ryszard, Jastrzębski Włodzimierz, Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2001.
  • 9. Wasilewski Witold, Ludobójstwo. Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940- 2014, Wydawnictwo LTW, Łomianki, 2014.
  • 10. Wasiński Marek, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cc85a5e8-fe5e-4b49-9302-a02f9ecc91db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.