PL EN


2013 | 1 | 2 | 425-436
Article title

Otwarta innowacyjność przedsiębiorstw farmaceutycznych

Content
Title variants
EN
Opensource innovation of drug companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Otwarta innowacyjność jest zjawiskiem relatywnie nowym i szczególnie interesującym w kontekście współpracy przedsiębiorstw konkurujących ze sobą (ang. cooptition). Branża farmaceutyczna, ze względu na wysoki poziom innowacyjności i znaczne zasoby kapitałowe, ma duży potencjał do wdrażania nowych rozwiązań wzakresie pozyskiwania innowacji. Kryzys innowacji w tej branży, związany z kryzysem dotychczasowych technologii badań i stabilną liczbą nowych molekuł przy wykładniczym wzroście nakładów na badania i rozwój, może okazać się dodatkowym bodźcem do zastosowania niniejszego rozwiązania. Analizując uwarunkowania prowadzenia działalności przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczenia ustawowe w reklamie leków, zmieniające się zwłaszcza w ostatnim roku, listy leków refundowanych, co może być także motywatorem to zmniejszania nakładów finansowych na badania i rozwój i podejmowania próby zmniejszenia ryzyka z nimi związanego. Otwarta innowacyjność przedsiębiorstw farmaceutycznych jest w fazie początkowej. W niniejszym opracowaniu zaprezentowane zostały aspekty tego zjawiska wskazujące na jego rozwój w najbliższych latach, dzięki czemu może ono stanowić interesujący obszar badawczy.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
425-436
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Borek E. (2011), Kryzys innowacji, „Menedżer Zdrowia” nr 8
 • Borek E. (2012) Pieniądze to nie wszystko, „Menedżer Zdrowia", nr2.
 • Chesbrough H. W., Garman A. R. (2010), Otwarta innowacyjność: recepta na trudne czasy, “Harvard Business Review Polska” nr 11
 • Continuous Market Insight(2010), IMS Health, http://www.imshealth.com/portal/site/ims/menuitem.ec35b98806417dab41d84b903208c22a/?vgnextoid=913bc9e28f44f210VgnVCM10000071812ca2RCRD, dostęp dnia 04.03.2013
 • D’Aveni R. A. (1994), Hypercompetition: The Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Press, Nowy Jork
 • Dane dotyczące rynku farmaceutycznego w Polsce(2012), http://www.pharmaexpert.pl/media-files/PharmaExpert_podsumowuje_rynek_famaceutyczny___kwiecie_2012.pdf, dostęp dnia 05.01.2013
 • Hansen M. T., Birkinshaw J. (2011), Łańcuch wartości innowacji, “Har-vard Business Review Polska” nr 10
 • Harris K., Rozwell C. (2009), Managing Innovation: A Primer, Gartner Research
 • Howe J., Crowdsourcing: Why the power of the crowd is driving the future of business(Weblog), http://www.crowdsourcing.com/cs/, dostęp dnia 10.12.2012
 • Hu M., Schulz K., Sheu J., Tschopp D. (2007), The Innovation Gap In Pharmaceutical Drug Discovery & New Models for R&D Success, Kellogg School of Management
 • Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie interpretacji art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), Warszawa 29.05.2012, http://www.mz.gov.pl, dostęp dnia 10.06.2012
 • Munos B. (2009), Lessons from 60 years of pharmaceutical innovation, “Nature Reviews Drug Discovery”, nr. 8
 • The Pharmaceutical Industry in Figures(2011), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), http://www.efpia.eu/sites/www.efpia.eu/files/EFPIA%20in%20Figures%202011_Final-20110610-014-EN-v1.pdf, dostęp dnia 04.01.2013
 • Ustawa Prawo Farmaceutyczne, Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 Art. 57 Pkt. 1
 • Weeks M. R., Feeny D. (2008), Outsourcing: from cost management to innovation and business value, “California Management Review” vol. 50 nr 4
 • Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej go-spodarki(2011), PwC, http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/PwC_wklad_innowacyjnego_przemyslu_farmaceutycznego_w_rozwoj_polskiej_gospodarki.pdf, dostęp dnia 06.01.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc87eacb-ade3-4a47-a4ad-06607df29723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.