PL EN


2015 | 18 | 165-176
Article title

Oblicze polubownych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich w zjednoczonej Europie.

Content
Title variants
EN
Alternative dispute resolution for consumers.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest oparty na analizie aktów prawa unijnego i krajowego, niepublikowanych dokumentów wewnętrznych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie oraz literatury przedmiotu. Ma na celu przedstawienie idei oraz procesu polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich w zjednoczonej Europie w kontekście regionalnym na przykładzie województwa podkarpackiego. Omówione zostały wybrane aspekty prawne w dziedzinie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. W kolejnej części zanalizowano działalność Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie oraz Wydziału Ochrony Konsumentów Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Ostatnia część zawiera rozważania na temat faktycznych problemów instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w skali województwa.
EN
The article is based on the analysis of the unpublished internal documents of the Voivodeship Inspectorate of Trade Inspection in Rzeszow, as well as legal acts and the literature of the objects. The main purpose is to present the concept and process of functioning of the institution of alternative dispute resolution for consumers in Podkarpackie Voivodeship. Particular legal issues of the conception of alternative dispute resolution are also shown. In addition, the activity of Constant Consumer Arbitral Tribunal and Consumer Protection Department in Trade Inspection in Rzeszow is analyzed. Last part of the article is the conclusion of real alternative dispute resolution problems on the voivodeship scale.
Year
Issue
18
Pages
165-176
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce120cb1-086e-46f0-ba50-aed4863d8840
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.