PL EN


2016 | 2(50) | 43-49
Article title

Wizerunek Szczecina wśród mieszkańców w świetle wyników badań

Content
Title variants
EN
Image of Szczecin among its residents in the light of the research results
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety bezpośredniej na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Szczecina na temat ich postaw i opinii wobec miasta zamieszkania. Ich znajomość jest istotna w opracowywaniu strategii działań marketingowych miasta, w tym zwłaszcza działań związanych z aktywizowaniem społeczności lokalnych, komunikacją władz z mieszkańcami, promocją dorobku miasta czy też budowaniem jego wizerunku, jak również może stanowić podstawę oceny skuteczności realizowanych przez władze działań marketingowych.
EN
The article presents the results of a primary research conducted with the use of a direct questionnaire among a representative sample of adult residents of Szczecin. The questionnaire concerns their attitudes and opinions towards the city of residence. The outcome of the research is essential to develop the city's marketing strategy, in particular activities related to the activation of local communities, communication between the government and residents, promotion of the city heritage, or to build image of the city. Moreover, it can provide the basis for assessing the effectiveness of the authorities' marketing efforts.
Year
Issue
Pages
43-49
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ce501c34-49bb-411d-984c-8726662e8274
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.