PL EN


2015 | 16 | 369-382
Article title

Męskość jako przedmiot narracji w wybranych podręcznikach do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Przekazy jawne, ukryte i pominięte

Content
Title variants
EN
Masculinity as a subject of narration in selected textbooks for the course Education for family life. Explicit, implicit and omitted information
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text discusses the functioning of masculinity models in modern western culture. There were also presented research findings related to the two issues: (1) What image of a boy and a man do the selected sexuality education textbooks present? What and how is said about a boy/man in selected sexuality education textbooks? (2) What model of masculinity is presented in selected sexuality education textbooks? There were used qualitative content analysis strategies in the analysis of existing data. The analysis of information transfer related to the masculinity referred to the concept of socialisation models (traditional, mixed, egalitarian). The language analysis was focused on the symbolic assigning to the gender relevant attributes and permanent, unchangeable predispositions. The research was designed in the gender perspective and the gender category was the primary analysis criterion. There were analysed seven textbooks and exercise books for the subject "Education for family life" for primary and secondary school levels. The research implementation and analysis of research material took place in the period from October 2013 to October 2014. The books analysed here present a model of masculinity close to the traditional pattern in which men and women have clearly defined biological predisposition. From the gender perspective there are underrepresented alternatives to the family life traditionally perceived in our culture and the presence of sexual minorities in the social sphere.
Year
Volume
16
Pages
369-382
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra, Polska
  • Wszechnica Świętokrzyska, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce, Polska
References
  • Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich przekazach medialnych na przełomie stuleci, [w:] Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości, red. M. Dąbrowska, A. Radomski, Lublin 2010.
  • Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Lublin 2002.
  • de Beauvoir S., Druga płeć, Warszawa 2003.
  • Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa 2011.
  • Izdebski Z, Paprzycka E., Mianowska E., Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa a związki intymne Polaków, [w:] Socjologia płci i seksualności w perspektywie teorii queer i krytyki feministycznej, (red.) Mizielińska J., Stasińska A., „Studia Socjologiczne” 2014, nr 4 (215).
  • Wojnicka K., Ciaputa E., Wprowadzenie: refleksja naukowa nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości, [w:] Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, red. K. Wojnicka, E. Caputa, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-189-4
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cf03766e-a9ac-4345-b86a-34fc1c1b908f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.