PL EN


2014 | 5 |
Article title

Współczesne koncepcje uzasadnienia karania (zarys typologii)

Authors
Title variants
EN
The types of the contemporary justifications of punishment
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest próba opracowania wzbogaconej typologii współczesnych koncepcji uzasadnienia karania. W artykule omówiono również współczesne koncepcje uzasadniania karania oraz prądy w nauce o prawie karnym, w stopniu koniecznym dla przeprowadzania i uzasadnienia sposobu wyróżnienia typów koncepcji. Wymaga to odwołania się zwłaszcza do problemów moralności odpowiedzialności karnej. Przedmiotem artykułu są także kwestie nieklasycznych reakcji na przestępstwo, w tym tzw. kary naprawczej.
EN
It may be safety assumed that punishment is a problem. In this paper I try to examine the competing conceptions of punishment in contemporary legal philosophy. I consider some aspects of the controversy between the utilitarian justification of punishment and the doctrine of retributive punishment. I also try to elucidate the so called “mixed theory” of punishment. I assume that the problem of justification of punishment may be properly analyzed only if we distinguish two basic types of justifications: “positive” (i.e. legal scholars whose energies are devoted to justifying the practice of punishment) and “negative” (i.e. the radical critics of the whole practices of punishment). In this context I refer to an alternative concept of criminal law (for instance: “penal minimalism”, “abolitionism”, “restorative justice”, and so on). Last but not least, I try to explore the alternative concept of criminal law and its impact on the reality of law and society.
Year
Issue
5
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Cześć ogólna, Kraków 2012,
 • L .Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2005,
 • J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1975,
 • W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1982,
 • J. R. Lucas, Responsibility, Oxford 2004,
 • D. Boonin, The Problem of Punishment, Cambridge 2008.
 • M. Królikowski, Komunikacyjne teorie kary jako współczesne. Retrybutywne uzasadnienia kary kryminalnej”Studia Iuridica” 2004, XLIII,
 • M. Wenzel, T. G. Okimoto, N. T. Feather, M. J. Platov, Retributive and Restorative Justice, Law and Human Behavior” 2008, Vol. 32,
 • T. Honore, The Morality of Tort Law: Questions and Answers, [w:] T. Honore, Responsibility and Fault, Oxford – Portland 1999, s.
 • H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998,
 • J. Utrat-Milecki, Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa, Warszawa 2010, s. 89 i n.
 • M. Tunick, Punishment. Theory and Practice, Berkeley -Los Angeles -Oxford 1992,
 • R. F. Stalley, Punishment in Plato's "Protagoras", ”Phronesis” 1995 nr 1,
 • J. Q. Wilson, Teoria i praktyka stosowania sankcji karnych, Warszawa 2006,
 • D. Lyons, Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000,
 • R. Pethers, Crime and Punishment in Islamic Law, Cambridge 2005, zwłaszcza s. 30.
 • J. Kochanowski, Powrót kary sprawiedliwej,”Ius et Lex” 2006, nr 1,
 • B. Wojciechowski, Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych, Toruń 2009,
 • M. Peno, Postmodernizacja nauki prawa karnego – geneza i efekty, [w:] Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Kraków 2012,
 • M. Szerer, Karanie a humanizm, Warszawa 1964,
 • N. Christie, Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 2004,
 • J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006,
 • O. Górniok, Pytania o prawo karne w tzw. erze globalizacji, [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50 lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W. Czapliński, Warszawa 2006,
 • J. Śliwowski, Tendencje abolicjonistyczne i skrajnie krytyczne w penitencjarystyce, [w:] B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce, Warszawa 1984,
 • W. Lang [w:] W. Lang, J. Wróblewski, Współczesna filozofia i teoria prawa w USA, Warszawa 1986,
 • R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998,
 • E. Ferri, Reform of Penal Law in Italy,” Journal of Criminal Law and Criminology” 1921, Vol. 12,
 • J. Sawicki: O „nowej obronie społecznej”,”Państwo i Prawo” 1955, nr 1,
 • L. Tyszkiewicz, Doktryny i ruch „Obrony społecznej" we współczesnym prawie karnym, Poznań 1968.
 • R. Posner, Ekonomiczna teoria prawa karnego,” Ius et Lex” 2007, nr 1,
 • J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007,
 • A. S. Kaufman, Wychowawcza teorii kary, [w:] Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, red. J. Hołówka, Warszawa 2000,
 • A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2000,
 • H. L. A. Hart, Prolegomenon to the Principles of Punishment, [w:] H. L. A. Hart, Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law, Oxford 2008,
 • M. Soniewiecka, Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad podziałami, Warszawa 2010,
 • R. A. Duff, Answering for Crime. Responsibility and Liability in the Criminal Law, Oxford – Portland 2007,
 • J. Andenaes, Przyszłość prawa karnego (Skandynawskie perspektywy),”Państwo i Prawo” 1974, nr 1,
 • A. von Hirsch, Uzasadnienie istnienia i wymiaru kary we współczesnym retrybutywizmie ,”Ius et Lex” 2006, nr 1,
 • H. Morris, Osoba a kara, ,”Ius et Lex”2006, nr 1,
 • Joel Feinberg, Funkcja ekspresyjna kary kryminalnej ,”Ius et Lex”2006, nr 1,
 • R. A. Duff, Karanie obywateli,”Ius et Lex”2006, nr 1,
 • H. L. A. Hart, Problemy filozofii prawa, [w:] H. L. A. Hart, Eseje z filozofii prawa, Warszawa 2001,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cfcafdf5-7059-4d02-8dae-c98e2f953149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.