PL EN


Journal
2013 | Wydanie specjalne 2013 | 51-62
Article title

Czarny islam: rodzina w tradycji ludu Hausa

Content
Title variants
EN
The Black Islam: a Family in the Hausa People’s Tradition
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Hausańska rodzina, podobnie jak „czarny islam”, jest wynikową dwóch światów – muzułmańskiego i afrykańskiego. Dziś lud Hausa, który zamieszkuje tereny północnej Nigerii i południowego Nigru, to niemal w 90% ortodoksyjni muzułmanie, którzy utożsamiają się ze społecznością muzułmańską i przejęli niemal wszystkie religijne nakazy i zakazy islamu. Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze aspekty hausańskiej rodziny. Opis hausańskiej rodziny odnosi się do małej i dużej rodziny, narzeczeństwa i małżeństwa. Artykuł opisuje związki poligeniczne, rodzaje związków małżeńskich, a także stosunki panujące w rodzinach, czyli relacje między mężem a żoną oraz między rodzicami a dziećmi. Na koniec omówione zostały częste wśród Huasańczyków rozwody.
EN
worlds: a Muslim and an African one. Today, the people of Hausa, inhabiting the area of northern Nigeria and southern Niger, are almost in 90% orthodox Muslims, identifying themselves with the Muslim society and having taken almost all the orders and prohibitions of Islam. The present article describes the most significant aspects of the Hausa family. The description of this family concerns both the small and the big families, the period of engagement and marriage. It also depicts polygenic relationships, the types of marriages as well as the relations within families, that is: between a husband and a wife and between parents and children. Finally, the present article also describes the so frequent among Hausa divorces.
Journal
Year
Pages
51-62
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • A. Mazuri, The Polity as an Extended Family: an African Perspective, [w:] M. Singh Das (red.), In the Family in Africa, New Delhi 1993
  • A.C.R. Wheeler, The Organisation of Educational Planning in Nigeria, London 1978
  • A.S. Erulkar, M. Bello, The Experience of Married Adolescent Girls in Northern Nigeria, New York 2007
  • C. Coles, B. Mack (red.), Hausa Women in the Twentieth Century, Madison 1991
  • F.A. Salamone, The Hausa of Nigeria, Lanham 2010
  • H. Bilkisu Yusuf, Sexuality and the Marriage Institution in Islam: An Appraisal, “Understanding Human Sexuality Seminar Series 4”, Lagos 2005
  • L.M. Solivetti, Family, Marriage and Divorce in a Hausa Community: a Sociological Model, „Africa”, t. 64, 2002
  • P. Hill, Rural Hausa a Village and a Setting, Cambridge 1972
  • S. Piłaszewicz, Egzotyczny świat sawanny. Kultura i cywilizacja ludu Hausa, Warszawa 1995
  • S. Piłaszewicz, Religie Afryki, Warszawa 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d2c436fa-de9f-4254-8f8c-65f5de520014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.