Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3 (16) | 77-94

Article title

Miłość jako centralna kategoria w refleksji wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego

Content

Title variants

EN
Love as the central category of Pawel Hulka-Laskowski’s educational reflection

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule udowodniono, iż koncepcja miłości w refleksji wychowawczej Pawła Hulki-Laskowskiego (czołowego pisarza i uczonego ewangelickiego z okresu międzywojnia) wynikała z ewangelickiej teologii liberalnej. Krytykował on wychowanie dogmatyczne, propagując wychowanie oparte na miłości głoszonej przez Chrystusa. Jego zdaniem człowiek kierujący się miłością tworzy na Ziemi Królestwo Boże poprzez nasycenie kultury etyką Chrystusową. Wychowanie do miłości ma charakter uniwersalny, gdyż wykracza poza kościelne dogmaty.
EN
This article proves that the concept of love in the educational reflection of Pawel Hulka-Laskowski (a leading evangelical writer and scientist of the interwar period) stemmed from the evangelical liberation theology. He criticised dogmatic education and promoted education based on love preached by Christ. In his view, by impregnating a culture with Christ’s ethics a man driven by love creates the kingdom of God on Earth. The education to love is of a universal nature as it goes beyond ecclesiastical dogmas.

Year

Issue

Pages

77-94

Physical description

Contributors

  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d404b9a6-f798-4a90-bbbc-a110da0d5d33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.