Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 (25) | 78-90

Article title

Ewolucja metod wartościowania stanowisk pracy w ujęciu literaturowym

Authors

Content

Title variants

EN
Evolution of job evaluation methods in literature aspect

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The theme of the article is a synthetic presentation of various methods of job evaluation and showing the direction of changes in defining value of work positions. Human capital as the most important resource of the organization should be organized in the best way and rewarded in the most efficient way. The changing nature of the work content forces managers to adapt the techniques and methods’ evaluation to changing working conditions. The first part of the paper characterizes methods and techniques of job evaluation. The second part presents trends in constructing new methods, which are useful for modern businesses.

Year

Issue

Pages

78-90

Physical description

Contributors

author

References

 • Amstrong M., Cummins A., Hastings S., Wood W., 2008, Wartościowanie stanowisk pracy, Wolters Kluwer, Kraków.
 • Borkowska S., 2001, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Borkowska S., 2012, Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Czajka Z., Jacukowicz Z., Juchnowicz M., 1998, Wartościowanie pracy, a zarządzanie płacami, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Ellis C., Laymon R., LeBlanc P., 2004, Strategic work valuation, Worldatwork Journal, s. 58-61.
 • Fitz-enz J., 2001, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Gruszczyńska-Malec G., 2008, Wartościowanie pracy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Heneman R., LeBlanc P., 2003, Work Valuation Addresses Shortcomings of Both Job Evaluation andMarket Pricing, Compensation & Benefits Review, nr 1.
 • Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł., 2006, Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Kawka T., 2003, Wartościowanie kompetencji – moda czy aktualne wyzwania organizacji, [w:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 969, Wrocław.
 • Konecki K., 2000, Pozyskiwanie pracowników o strategicznych kompetencjach, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 • Kożusznik B., 2005, Kierowanie zespołem pracowniczym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kunysz A., 2005, Nowe podejście do wartościowania stanowisk pracy – wycena pracy, www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.82/wpis.992 (28.12.2005).
 • Lankamer A., Potocka-Szmoń P., 2006, Dyskryminacja w miejscu pracy, ODiDK, Gdańsk.
 • Martyniak Z., 1998, Metodologia wartościowania pracy, Wydawnictwo Anktykwa, Kraków.
 • Niedzielski E. (red.), 2004, Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej.
 • Oleksyn T., 2001, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa szkoła menedżerów, Warszawa.
 • Pawlak Z., 2001, Personalna funkcja firmy – procesy i procedury kadrowe, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Problematyka zasobów ludzkich, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Przybyła M. (red.), 2009, Nauki o zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Rostkowski T., Zimowski P., 2010, Wartościowanie kompetencji, Humanizacja Pracy, nr 1.
 • Sekuła Z., 2011, Struktury wynagradzania pracowników, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Szumowski W., 2009, Mapa kariery Towersa Perrina jako metoda wartościowania stanowisk pracy. Prezentacja założeń, [w:] Nauki o zarządzaniu. Zarządzanie w teorii, Prace Naukowe UE nr 63, red.
 • M. Przybyła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 102-112.
 • Wiśniewski Z. (red.), 2001, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5361d36-fb08-488b-bf44-29ef9eef85ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.