PL EN


2009 | 24 | 307-318
Article title

Der Islam in Polen – zur Geschichte und Bedeutung der polnischen Tataren

Authors
Content
Title variants
PL
ISLAM W POLSCE – HISTORIA I ZNACZENIE POLSKICH TATARÓW
Languages of publication
PL
Abstracts
DE
EINFÜHRUNG. 1. VON DER GOLDENEN HORDE BIS ZUM MODERNEN POLEN. 2. ORGANISATORISCHES LEBEN. 3. ALLTÄGLICHES LEBEN. 4. DIE BEDEUTUNG DER TATAREN FÜR POLEN. ZUSAMMENFASSUNG
PL
Obecnie jednym z bardziej popularnych tematów w Europie jest islam. Wspólnocie muzułmańskiej poświęca się liczne wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe, a także audycje radiowe i telewizyjne. Krajem, który ma ciekawe doświadczenia związane z muzułmanami, jest Polska. Większość polskich muzułmanów stanowią Tatarzy. Pierwsi osadnicy tatarscy przybyli na ziemie polskie w XIV w. Pomimo różnic kulturowych, szczególnie religijnych, przyjmowano ich chętnie. Miejscowi władcy cenili ich umiejętności żołnierskie. Tatarzy zasymilowali się, przejmując wiele lokalnych zwyczajów, np. związanych z kuchnią. Ich wyróżnikiem jest religia – islam. Interesujący jest sposób rozumienia przez Tatarów polskości. W sensie politycznym, odnosząc się do państwa zamieszkania, określają się mianem Polaków. Biorąc pod uwagę przynależność religijną nazywają siebie Tatarami. Polakami określają wtedy chrześcijańskich (katolickich) sąsiadów. Życie Tatarów było i nadal jest związane z życiem polskiego społeczeństwa. Problemy całego kraju były także ich problemami. Wielu z nich brało udział w walkach narodowowyzwoleńczych w okresie rozbiorowym. W czasie drugiej wojny światowej członkowie tatarskiej elity, podobnie jak polskiej, ponieśli liczne straty. Po zakończeniu wojny wielu Teatrów wyjechało na tzw. ziemie odzyskane. Jako pełnoprawni członkowie wspólnoty polskiej Tatarzy cieszą się pełną wolnością obywatelską i religijną. Z jednej strony wskazuje się, że stanowią oni przykład pokojowej koegzystencji świata islamu i zachodniego, z drugiej zaś postrzega się ich jako pośredników pomiędzy (chrześcijańską) Europą a światem islamu.
Keywords
Year
Issue
24
Pages
307-318
Physical description
Contributors
author
 • Instytut Politologii Uniwersytet Gdański
References
 • BORAWSKI, P., DUBIŃSKI, A. 1986. Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje. Warszawa.
 • CHAZBIJEWICZ, S. 1990. Mistyka tatarskich kresów. Białystok.
 • CHAZBIJEWICZ, S. 1997a. Międzywojenne życie społeczne i religijne. W: L. Bohdanowicz, S. Chazbijewicz, J. Tyszkiewicz, Tatarzy Muzułmanie w Polsce, 42-46. Gdańsk.
 • CHAZBIJEWICZ, S. 1997b. Tradycje mistyki islamskiej. Piśmiennictwo religijne. Magia i folklor. W: L. Bohdanowicz, S. Chazbijewicz, J. Tyszkiewicz, Tatarzy Muzułmanie w Polsce, 58-65. Gdańsk.
 • CHAZBIJEWICZ, S. 1997c. Zwyczaje i obrządki religijne. W: L. Bohdanowicz, S. Chazbijewicz, J. Tyszkiewicz, Tatarzy Muzułmanie w Polsce, 66-70. Gdańsk.
 • KAMOCKI, J. 1993. Tatarzy polscy jako grupa etnograficzna. Rocznik Tatarów Polskich, 43-47.
 • KONOPACKI, M., MISKIEWICZ, A. 1982. Białostocki szlak tatarski. Warszawa.
 • MIELCZAREK, S. 1993. „Życie Tatarskie”. Rocznik Tatarów Polskich, 109116.
 • MIŚKIEWICZ, A., KAMOCKI, J. 2004. Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni.
 • Kraków.
 • POGORZELSKI, A. J. 2004. Polscy Tatarzy. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 3, 59-64.
 • SKOWRON-NALBORCZYK, A. 2007. Islam jako polska religia? O mniejszości muzułmańskiej Polsce. Więź 6, 108-115.
 • WARMIŃSKA, K. 1999. Tatarzy polscy, Tożsamość religijna i etniczna. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d543b9da-b92f-4c6f-bd6d-b2dac17678af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.