PL EN


2017 | 1(51) | 99-107
Article title

KONIECZNE KIERUNKI ZMIAN WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI

Authors
Title variants
The Necessary Directions of Changes of the Contemporary Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesna edukacja to przede wszystkim nabywanie umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz konieczność doświadczania w czasie trwania nauki. Zmiany społeczno-gospodarcze i technologiczne spowodowane rozwojem i zastosowaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych powodują konieczność przemodelowania dotychczas stosowanych systemów edukacyjnych. Artykuł stanowi próbę identyfikacji koniecznych kierunków zmian we współczesnej edukacji, przedstawia dobre praktyki i doświadczenia wynikające ze stosowania w dydaktyce akademickiej sytemu e-learning, syntezuje efekty badań dotyczące zmian oferty edukacyjnej uczelni wyższych oraz prezentuje najnowsze trendy na rynku edukacyjnym.
EN
Współczesna edukacja to przede wszystkim kształtowanie umiejętności systematycznego i ustawicznego uczenia się przez całe życie oraz nabywanie umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy, jak również konieczność doświadczania w czasie trwania nauki. Zmiany społeczno-gospodarcze spowodowane rozwojem i zastosowaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych powodują konieczność przemodelowania również systemu edukacyjnego. Jednym z najważniejszych trendów jest rozwój metod edukacyjnych w kierunku studiów e-learning i systemów mobilnych. Wśród dominujących trendów na rynku edukacyjnym można zauważyć konieczność ustawicznego uczenia się przez całe życie ( lifelong learning).
Year
Issue
Pages
99-107
Physical description
Contributors
author
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
References
  • http://www.edulider.pl/edukacja/edukacja-xxi-wieku-najnowsze-trendy [dostęp: 15.08.2016]
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarte_zasoby_edukacyjne [dostęp: 15.08.2016]
  • http://www.brief.pl/artykul,1873,marketing_tresci_co_to_takiego.html [dostęp: 15.08.2016]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5484c83-c7df-4d9b-9100-d9a87c42ad70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.