PL EN


2013 | 4(37) | 125-132
Article title

Child and Family in the Perspective of Social Marketing

Authors
Title variants
PL
Dziecko i rodzina w perspektywie marketingu społecznego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article describes synthetically the issues and possibilities of social marketing use for the support of children and families mainly in the area of mass and media communication. It describes classical understanding of social marketing, social advertising, the basics of their functioning and outlines the process of evolution of social marketing together with present changes within the aspects of using its tools, campaign organization and styles of communication. The article points to the possibilities and practices in using social marketing by institutions supporting children and families, also civic organizations and care units.
PL
Artykuł opisuje w syntetycznym ujęciu, kwestie i możliwości wykorzystywania marketingu społecznego na rzecz wsparcia dzieci i rodzin przede wszystkim w płaszczyźnie komunikacji masowej i medialnej. Omówione zostało klasyczne rozumienie marketingu społecznego, reklamy społecznej, podstawowych zasad ich funkcjonowania, a także zarysowane zostały kwestie ewolucji marketingu społecznego oraz obecnych zmian w aspektach wykorzystywanych jego instrumentów, organizacji kampanii oraz stylów komunikacji. W artykule wskazano na możliwości i praktykę wykorzystywania marketingu społecznego przez instytucje wsparcia dzieci i rodziny, w tym jednostki pomocowe oraz organizacje obywatelskie.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d581ea5d-488a-40ea-924b-852e8c21e31c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.