PL EN


2010 | 23 | 87-103
Article title

Prawda czy tylko prawdopodobność – o roli debaty publicznej w kształtowaniu opinii i poglądów

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The possibility of real or is it just – the role of public debate in shaping opinions and views
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cele artykuł jest opis i wyjaśnienie funkcji, jaką w demokracji pełni dyskusja i debata publiczna. Autorka dostrzega szereg niekorzystnych procesów wpływający na jakośc dyskusji i debaty. .Systematycznie zmniejsza się aksjologiczny wspólny mianownik oraz zgodność, co do miejsca, które poszczególne wartości powinny zajmować w hierarchii. Często nie jest realizowany warunek konieczny do sprawnego komunikowania i stworzenia możliwości kształtowania autonomicznych sądów czyli dostęp do tych samych i możliwie pelnych iinformacji. Co więcej, nie jest możliwa sprawna komunikacja, jeśli nadawca i odbiorca posługują się różnym kodem - autorka wątpi czy istnieje możliwość porozumienia w sprawach spornych, jeśli używając tych samych terminów, opisuje się różną rzeczywistość.
EN
Democracy as a form of organization of social and political life contains in itself a significant paradox. Despite the obvious fact that as individuals with limited opportunities and abilities, we cannot know all, we are obliged to have opinions and to decide (and co-decide) on everything. This commitment is usually expressed in a practical manner when making political decisions during elections, referenda, when participating in discussions or expressing opinions recorded by public opinion research centers, which consequently form the basis of legitimacy for politicians’ actions. In everyday conversation, we can very often come across the situation when our interlocutors agree or disagree on a particular matter, but are completely unable to justify their beliefs. However, it does not change the fact that on the basis on those beliefs, they take certain decisions. And the importance of votes cast by conscious and unconscious electorate is identical and has the same effect.
Year
Issue
23
Pages
87-103
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
  • Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński
References
  • Jonczek J., Kempisty M., Socjotechniki wyborcze – przypadek polskiej kampanii referendalnej w kwestii przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, „Problemy Humanistyki” 2003/2004, nr 8/9.
  • Lachowiecki L., Sztuka zwycięskiej dyskusji, Warszawa 1997.
  • Lemmermann H., Szkoła dyskutowania. Techniki argumentacji, dyskusje, dialogi, Wrocław 1996.
  • Tokarz M., Argumentacja, Perswazja, Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006, s. 158.
  • Wierzbicki P., Struktura kłamstwa, Londyn 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5a376a8-cb50-49b4-91f3-93b0e81b4341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.