PL EN


2004 | 3/2004 (5) | 171-180
Article title

Dostęp do urządzeń kluczowych w niezależnych regulacjach sektorowych

Authors
Content
Title variants
EN
Access to Essential Facilities in the Independent Sector- specific Regulation
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Istotą regulacji dostępu do urządzeń kluczowych w przemysłach sieciowych jest doprowadzenie do zaistnienia konkurencyjnego rynku świadczenia usług konsumentom. Celami tej regulacji są: rozwój konkurencji, ochrona konsumenta oraz realizacja celów społecznych i narodowych. Procesowi regulacji towarzyszy również niebezpieczeństwo polegające na tym, że z racji swej arbitralności może ona stać się dodatkowym zakłóceniem działania rynku, zwłaszcza w zakresie cen i inwestycji. Komisja Europejska oparła regulację sektorową dostępu do urządzeń kluczowych na antymonopolowej doktrynie essential facilities. Wprowadzając konkurencję w przemysłach sieciowych i przy uwzględnieniu charakterystyk poszczególnych sektorów, Komisja przyjęła za podstawę regulacji, że dostęp do urządzeń kluczowych musi być niedyskryminacyjny, przejrzysty i rozsądnie wyceniony.
EN
The regulation of access to essential facilities in network industries should first of all introduce competition in downstream markets. Thus, the main objectives of the regulation are: creation of competition, consumer protection, and fulfilment of national and social objectives. The European Commission has based the access regulation regime on the antitrust essential facilities doctrine and has developed the access rules to essential facilities according to non-discriminatory, transparent and reasonably priced terms.
Keywords
Year
Issue
Pages
171-180
Physical description
Dates
published
2004-09-15
Contributors
References
 • Armstrong, M., Cowan, S. and Vickers. J. 1994. Regulatory Reform, Economic Analysis and British Experience, MIT Press.
 • Areeda P. 1990. Essential Facilities: An Epithet in Need of Limiting Pnnciples. Antitrust Law Journal, t. 58, s. 814.
 • Baumol, W. 1983. Some Subtle Issues in Railroad Regulation. Transport Economics, vol. 10, s. 341-355.
 • Bergman M. 2001. The role of the essential facilities doctrine. The Antitrust Bulletin, 46/2001, s. 405.
 • Będkowski-Kozioł M. 2000. Wpływ amerykańskiej doktryny „essential facilities" na rozwój europejskiego prawa monopolowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, Nr 12, s. 2.
 • Brown, S., Sibley, D. 1986. The Theory of Public Utility Pricing, s. 44-59.
 • Harrington. J.E., Khan, A. 1971. The Economics of Regulation, tom II.
 • Jasiński, P., Szablewski A.T., Yarrow, G. 1995. Konkurencja i regulacja w przemyśle energetycznym. Brytyjskie doświadczenia a polskie problemy, Warszawa: Elipsa.
 • Khan, A. 1970. The Economics of Regulation, tom I, s. 77-83, 87-103.
 • Laffont, J.J., Tirole, J. 2000. Competition in telecommunications, MIT Press.
 • Laffont, J.J., Tirole, J. 1994. Access Pricing and Competition. European Economic Review, s. 38.
 • Majcher, J. 2003. Doktryna EF: wybrane problemy prawne i ekonomiczne. Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji, Nr 4, s. 18.
 • Rovizzi, L., Thompson, D. 1995. The Regulation of Product Quality in the Public Utilities, w: Bishop, M., Kay, J., Mayer, C. (ed.), The Regulatory Challenge, Oxford, New York Oxford University Press.
 • Temple Lang J. 2000. Defining legitimate Competition: Companies duties to supply competitors, and access to Essential Facilities, Fordham Law Institute, s. 380.
 • Viscusi, W. K., Vemon, J. M., Harrington, J. E. 1995. Economics of Regulation Antitrust. 3rd ed. MIT.
 • Willig, R. 1979. The Theory of Network Access Pricing, w: Trebing (ed.), Issues in Public Utility Regulation, Michigan State University Public Utilities Papers.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d61f4c42-6759-4219-8d73-39e14f6e1703
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.