PL EN


2019 | 10 | 1 | 202-208
Article title

Międzypokoleniowe uczenie się w cyberprzestrzeni. Przykład projektu „ICT Guides”

Authors
Content
Title variants
EN
Intergenerational Learning in Cyberspace. Example of the „ICT Guides” Project
Conference
Edukacja-technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawione są wyniki badań nad międzypokoleniowym uczeniem się w cyberprzestrzeni przeprowadzonych w ramach projekt „ICT Guides” (Erasmus+). Projekt polegał na cyklicznym organizowaniu w czterech europejskich metropoliach kursów międzypokoleniowego uczenia się z udziałem uczniów z rodzin imigrantów i lokalnych seniorów, które wspomagane były przez nowoczesne technologie (z ang. ICT). Wyniki badań wskazują, że świat wirtualny może być dogodnym miejscem międzypokoleniowych spotkań i oddziaływań edukacyjnych motywujących uczniów do nauki oraz ograniczających wykluczenie społeczne i cyfrowe seniorów.
EN
The article presents the results of research on intergenerational learning in the virtual world conducted as part of the „ICT Guides” project (Erasmus+). The project consisted in intergenerational learning courses with the participation of pupils from immigrant families and local seniors, supported by information and communications technology (ICT). The research results show that the virtual world can be a convenient place for intergenerational meetings and mutual learning motivating students to learn and limiting seniors’ social and digital exclusion.
Year
Volume
10
Issue
1
Pages
202-208
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
  • Doktor, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Teorii Wychowania, Polska
References
  • Baron-Polańczyk, E. (2006). Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystywanie w edukacji techniczno-informatycznej. Zielona Góra: Wyd. UZ.
  • Baron-Polańczyk, E. (2007). Multimedialne materiały dydaktyczne w edukacji techniczno- -informatycznej w szkole podstawowej i gimnazjum. Raport z badań. Zielona Góra: Wyd. UZ.
  • Cylkowska-Nowak, M., Wierzejska, E. (2017). Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej. W: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka (s. 199-210). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
  • Leek, J., Rojek, M. (2017). Intergenerational Learning Using ICT to Reduce Early School Leaving among Immigrant Pupils, „Litera Scripta” (s. 34-48). České Budějovice: The Institute of Technology and Business.
  • Leek, J., Rojek, M. (2019).‘ICT Guides’ Project as an Example of Educational Support of Young Immigrants Through Intergenerational Learning and ICT Tools. „Migration, Social Transformation, and Education for Democratic Citizenship, InZentIM and EARLI-SIG 13 Conference Documentation”.
  • Lewowicki, T., Siemieniecki, B. (2012) (red.). Nowe media w edukacji. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
  • Ordon, U., Sołtysiak, W. (2016). Skuteczność kształcenia akademickiego w formule e-learningu. Wybrane aspekty. Edukacja – Technika – Informatyka, 1(15), 39-43.
  • Watkins, A. (2017). Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny i nowe możliwości w państwach europejskich. Pobrane z: http://www.europeanagency.org/publications/ereports (25.07.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d630623c-82a2-4672-8f99-605a6ed5dd73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.