PL EN


2013 | 153 | 191-201
Article title

Application of the Software Agents Society in the Knowledge Management System Life Cycle

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie społeczności agentów programowych w cyklu życia systemu zarządzania wiedzą
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Nowoczesne organizacje, poszukując nowych dróg poprawy swojej konkurencyjności, są ukierunkowane na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które mogą poprawiać efektywność oraz skuteczność zachodzących w nich działań. W efekcie rynek rozwiązań informatycznych w obszarze systemów klasy ERP zorientowany na poprawę efektywności działań oraz Business Intelligence w obszarze skuteczności decyzji stale się rozwija. Systemy te stosowane dla wspomagania przetwarzania, udostępniania danych i informacji, jak wskazuje literatura, mogą być rozpatrywane w kategoriach systemów wspierających przetwarzanie wiedzy w organizacji. Powoduje to, iż nowoczesne organizacje oparte na wiedzy muszą wykorzystywać z jednej strony systemy ukierunkowane na procesy podstawowe, np. sprzedaż, generując zyski, a z drugiej mają świadomość, iż przewaga konkurencyjna wymaga stosowania rozwiązań wspierających zarządzanie wiedzą w organizacji. W efekcie nowoczesne organizacje, zdając sobie sprawę z istotności zastosowania wiedzy organizacyjnej, wymagają poszukiwania nowoczesnych systemów informatycznych, które wspierałyby różne etapy cyklu życia systemu zarządzania wiedzą oraz doskonalące realizację procesów w nich zachodzących. Takimi rozwiązaniami mogą być agenty programowe, a w kontekście rozwiązań wieloagentowych - społeczności agentów programowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji społeczności agentów programowych oraz obszarów ich oddziaływania w organizacjach opartych na wiedzy na tle cyklu życia systemu zarządzania wiedzą. Dotychczasowe badania autora skłaniają do wskazania możliwego zastosowania społeczności agentów programowych jako elementu wspierającego i doskonalącego procesy biznesowe w organizacjach. W niniejszym artykule zostaną poruszone aspekty modelowania takich rozwiązań jako elementu pozwalającego wspierać nowoczesne organizacje oparte na wiedzy w zakresie realizowanych przez nie procesów biznesowych. W pierwszej części zaprezentowano zagadnienia dotyczące agentów programowych, dalej przedstawiono ich cechy predestynujące je do zastosowania w obszarze zarządzania wiedzą organizacji. Na koniec ukazano aspekty stosowalności agentów programowych na tle cyklu życia systemu zarządzania wiedzą.
Year
Volume
153
Pages
191-201
Physical description
Contributors
References
 • Tiwana A., The Knowledge Management Toolkit, Vol. 2, Prentice Hall, London 2003.
 • Campos J., López-Sánchez M., Rodriguez-Aguilar J.A., Esteva M., Formalising Situatedness and Adaptation in Electronic Institutions, [in:] Coordination, Organizations, Institutions and Norms in Agent Systems, Workshop at AAMAS, 2008.
 • Chua A., Knowledge Management System Architecture: A Bridge between KM Consultants and Technologists, "International Journal of Information Management" 2004, 24, p. 87-98.
 • Davidsson P., Jacobsson A., Aligning Models of Normative Systems and Artificial Societies: Towards Norm-governed Behavior in Virtual Enterprises, Normative Multi-agent Systems (in Proceedings), 2007.
 • Fasli M., Agent Technology for e-Commerce, John Wiley & Sons, Ltd, 2007.
 • Debowski S., Knowledge Management, John Wiley & Sons, Australia Ltd, 2006.
 • Gauvin M., Boury-Brisset A., Auger A., Context, Ontology and Portfolio: Key Concepts for a Situational Awareness Knowledge Portal, 37th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, IEEE, 2004.
 • Ivanovi M., Budimac Z., Software Agents: State-of-the-Art and Possible Applications, International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech'12 .
 • Luck M., Ashri R., d'Inverno M., Agent-Based Software Development (Agent-Oriented Systems), Artech House Publishers, 2004.
 • Stanek S., Modele hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Xie X., Zhang W., Xu L., A Description Model to Support Knowledge Management, Computer and Computational Sciences, 2006, IMSCCS 06, pp. 433-436.
 • Żytniewski M., Process Approach in Multi-agent Systems (współautor: S. Stanek), J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (eds.), Advanced Information Technologies for Management - AITM 2010, Research Papers of Wrocław University of Economics No 147, Wrocław 2010.
 • Żytniewski M., Zadora P., Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN, [in:] M. Pańkowska, S. Stanek (eds.), Wyzwania w rozwoju podstaw metodycznych projektowania systemów informatycznych zarządzania, Zeszyty Naukowe UE, Katowice 2013, pp. 195-210.
 • Żytniewski M., Kowal R., Using Software Agents to Enhance the Functionality of Social Knowledge Portal, 16th International Conference on Business Information Systems BIS2013 and AKTB2013.
 • Żytniewski M., Rozwój koncepcji społeczności agentów programowych, Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d63e382f-f3dd-4ba0-9698-a66fc9079e74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.