Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 13 | 1 | 138-145

Article title

O pewnej strategii zarządzania portfelem. Teoria i przykład portfela spółek z sektora spożywczego

Content

Title variants

EN
On certain method of portfolio management. the theoretical strategy and the case of food industry stocks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wiele powstałych niedawno prac poświeconych zarządzaniu portfelem papierów wartościowych opisuje zalety naiwnej dywersyfikacji. Strategia naiwna okazuje się dawać podobne rezultaty do strategii stosujących wyrafinowane modele matematyczne. W niniejszej pracy opisana jest metoda wyboru papierów wartościowych, która uzyskała statystycznie istotną przewagę nad strategią naiwną.
EN
A number of recent papers on the management of the stock portfolio describes the advantages of the naïve diversification. The naïve strategy performs similarly to the ones which use sophisticated mathematical models. In this paper the strategy is presented which statistically significantly overperforms the naïve strategy.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

138-145

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

  • Katedra Zastosowań Matematyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

References

  • Markowitz H (1952), Portfolio selection, Journal of Finance 7, 77-91.
  • DeMiguel V., Garlappi L., Uppal L. (2009), Optimal versus naïve diversification: howinefficient is the 1/N strategy?, Review of Financial Studies 22, 1915-1953.
  • Memmel Ch., Performance hypothesis testing with Sharpe Ratio, Finance Letters,1 (2003), 21-23.
  • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (2011), Sektor spożywczy w Polsce, http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=17188.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d66604cd-12ec-43d1-bfbc-e9c48a58933d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.