PL EN


2019 | 2 (24) | 31-50
Article title

Homo migrans. Miejsce literatury dla dzieci i młodzieży w edukacji empatii

Content
Title variants
EN
Homo migrans. The place of literature for children and young people in empathy education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is an attempt to present the ways of functioning of the migration is-sue in the latest Polish literature for children and young people, which uses a certain universal topos, namely the home and narratives related to hospitality, when presenting the phenomenon studied. Such a problematised view of the is-sue is inscribed in the reflection on intercultural education, under the patron-age of the philosophy of love and compassion represented by Martha Nuss-baum. The assumptions of the humanistic philosophy of love will be confront-ed with the (pre-)school and school practice preparing children to meet the Other.
Contributors
 • Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
References
 • Bardijewska L., 2016, Kot Karima i obrazki, ilustr. Sędziwy A., Łódź.
 • Buczyńska-Garewicz H., 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków.
 • Cholewińska K., 2016, Wszyscy jesteśmy Kalibanami: (post)kolonialne wizje latynoamerykańskiego podporządkowania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, nr XL, 1.
 • Combrzyńska-Nogala D., 2018, Wysiedleni, ilustr. Kozieł¬ Nowak M., Łodź.
 • Gawryluk B., 2016, Teraz tu jest nasz dom, ilustr. Szymanowicz M., Łódź.
 • Gawryluk B., 2010, Moje Bullerbyn, ilustr. Talarek N., Łodź.
 • Gortat G., 2017, Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo, ilustr. Sztyma M., Warszawa.
 • Houston K., 2017, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski, przeł. Lipszyc P., Kraków.
 • Jak rozmawiać o uchodźcach. Przewodnik dla nauczycieli i scenariusz dwóch lekcji, 2016, Warszawa.
 • Kingsley P., 2017, Nowa Odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym w Europie, przeł. Paszkowska A., Warszawa.
 • Kopaliński W., 1991, Słownik symboli, Warszawa.
 • Maliszewski K., 2015, Pedagogika na pograniczu światów. Eseje z cyklu „Medium Mundi”, posłowie Sławek T., Katowice.
 • Marmurowicz M., Kuklo J., 2014, A w moim mieście jest inaczej, Bruksela.
 • Mateo J.M., Pedro J.M., 2013, Emigracja, przeł. Jordan M., Piaseczno.
 • Mikołajewski J., 2016, Wędrówka Nabu, ilustr. Rusinek J., Kraków.
 • Mikołajewski J., 2015, Wielki przypływ, Warszawa.
 • Nowak-Dziemianowicz M., 2016, Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości, Wrocław.
 • Nussbaum M.C., 2018, Nowa nietolerancja religijna. Przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnych czasach, przeł. Szymański S., przedm. Kuisz J., Warszawa.
 • Piątkowska R., 2017, Hebanowe serce, ilustr. Szymanowicz M., Łódź.
 • Platon, 1959, Teajtet, przeł. Witwicki W., Warszawa.
 • Rowicki P., 2017, 16.10 do Bergamo, Łódź.
 • Saryusz-Wolska M., Traba R., Kalicka J., red., 2014, Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, 2014, Warszawa.
 • Sławek T., 2015, U-chodzić, Katowice.
 • Sławek T., 2013, Gdzie? […], w: Sławek T., Kunce A., Kadłubek Z., Oikologia. Nauka o domu, Katowice.
 • Sławek T., 2006, Przeciw swojskości. Piwnica i studnia, w: tegoż, Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości. Wybór esejów, Katowice.
 • Witek R., 2016, Chłopiec z Lampedusy, ilustr. Rusinek J., Łódź.
 • Zbroja J., 2015, Matylda wyjeżdża, ilustr. Petersen K., Łomża.
 • Agamben G., My, uchodźcy, http://recyklingidei.pl/agamben-my-uchodzcy [dostęp: 20.05.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6f7be9a-09c4-46b2-bc6d-5495492f5d66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.