Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10 | 2 | 312-317

Article title

Aktywność pracy mózgu w procesie dydaktycznym w ujęciu badań elektroencefalograficznych

Content

Title variants

EN
Brain Activity in the Didactic Processin the Contextof Electroencephalographic Research

Conference

Edukacja-Technika-Informatyka

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki badań encefalograficznych w zakresie aktywności pracy mózgu podczas procesu dydaktycznego. Głównym celem badań jest analiza aktywności poznawczej podczas uczenia się z wykorzystaniem symulacji komputerowych w kształceniu technicznym. Porównano aktywność poznawczą z uwzględnieniem wybranych czynników zakłócających w trakcie pracy ucznia na podstawie obserwacji częstotliwości fal pracy mózgu w badaniach QEEG.
EN
The article presents the results of encephalographic studies in the field of brain activity during the learning process. The main object of the researchis to analyze cognitive activity while learning using computer simulations in technical education. Cognitive activity was compared with selected confounders during student’s work based on observation of brain wave frequency in QEEG studies.

Year

Volume

10

Issue

2

Pages

312-317

Physical description

Dates

published
2019

Contributors

 • ORCID: 0000-0002-8792-7794, doktor, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa, Polska
 • Magister inżynier, Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, Częstochowa, Polska
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Polska

References

 • Budzynski, T.H., Budzynski, H.K., Evans, J.R., Abarbanel, A. (2009). Introduction to Quantitative EEG and Neurofeedback. Advanced Theory and Applications. Academic Press.
 • Byczuk, P. (2019). Dudnienia różnicowe i odmienne stany świadomości. Pobrane z: https://hemisync.com.pl/dudnienia-roznicowe-odmienne-stany-swiadomosci/ (24.4.2019).
 • Dokumentacja oprogramowania DCAClab. Pobrane z: https://dcaclab.com (7.04. 2019).
 • Duch, W. (2018). Przetwarzanie informacji przez mózgi. Pobranez: http://www.is.umk.pl (3.04.2018).
 • Prauzner, T. (2015). Analysis of the Results of the Pedagogical Research and EEG in the Aspect of Effective Modern Teaching Aids in the Technical Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Society. Integration. Education, IV, 480–489.
 • Prauzner, T., Prauzner, M., Prauzner, K. (2019). Aktywność pracy mózgu w procesie dydaktycznym w ujęciu badań elektroencefalograficznych. Edukacja – Technika – Informatyka, 2(28), 312–317.
 • Sadowski, B., Chmurzyński, J.A. (1989). Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa: PWN.
 • Salinsky, M.C., Oken, B.S., Moehead, L. (1991). Test-retest Reliability in EEG Frequency Analysis. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 79(5), 382–392.
 • Thompson, M., Thompson, L. (2012). Neurofeedback, wprowadzenie do podstawowych koncepcji psychofizjologii stosowanej (The Neurofeedback Book. An Introduction to Basic Concepts in Applied Psychophysiology). Wrocław: Biomed Neurotechnologie.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7cd3c02-eff3-4735-a89d-2361743beff1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.