PL EN


2013 | 145 | 209-219
Article title

Innowacje jako determinanta zmian strukturalnych rynku pracy

Content
Title variants
EN
Innovation As a Determiner of Structural Changes in the Labour Market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the structural changes occurring in the Polish labour market due to innovation. The analysis covers the 2006-2010 period. The impact of innovation on employment is related to the so-called creative destruction, which means that innovation on the one hand destroys the existing jobs, but on the other creates new ones. The analysis has demonstrated that the rise in employment and the related shifts in employment structure are determined by the type of innovation introduced. The organizational innovations had a greater impact on the size and structure of employment than the technological ones.
Year
Volume
145
Pages
209-219
Physical description
Contributors
References
 • M. Pianta, Innovation and Employment, in: The Oxford Handbook of Innovation, eds. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson, Oxford University Press 2007, p. 568.
 • M. Klamut, Ewolucja struktur gospodarczych w krajach wysoko rozwiniętych, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996, s. 26-27.
 • A. Kozłowska, Ewolucja struktur gospodarczych w świetle schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010, s. 73.
 • T. Kowalik, Systemy gospodarcze, efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005, 15.
 • W. Jakóbik, Zmiany systemowe a struktura gospodarki w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 18.
 • K. Turowski, Unowocześnienie struktury gospodarczej jako czynnik wzrostu produktywności w polskiej gospodarce w: Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, red. M. Kunasz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 145.
 • W. Kwiatkowska, Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007, s. 28.
 • T. Budnikowski, Niemiecki rynek pracy w epoce przemian strukturalnych i ustrojowych, Instytut Zachodni, Poznań 1993, s. 52.
 • D. Strahl, Z. Panasiewicz, Długookresowe wzorce transformacji strukturalnej dla Polski. Międzynarodowe studia porównawcze, IRiSS, Warszawa 1997.
 • Z. Kaźmierczak, Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych. Analiza porównawcza, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1995.
 • M. Balcerowicz-Szkutnik, M. Dyduch, W. Szkutnik, Wybrane modele i analizy rynku pracy. Uwarunkowania rynku pracy i wzrostu gospodarczego, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010, s. 16.
 • S.M. Szukalski, Sektor usług w gospodarce niemieckiej. Hipotezy i empiryczna weryfikacja przekształceń strukturalnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 43.
 • M. Kabaj, Ekonomia tworzenia i likwidacji miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005, s. 22-23.
 • J. Beath, Y. Katsoulacos, D. Ulph, Sequential Product Innovation and Industry Revolution, "Economic Journal" 1987, Vol. 97, Supplement Conference Papers, s. 32-43.
 • D.A. Levinthal, The Slow Pace of Rapid Technological Change: Gradualism and Punctuation in Technological Change, "Industrial and Corporate Change" 1998, Vol. 7, No. 2.
 • P.P. Saviotti, A. Pyka, Economic Development by the Creation of New Sectors, "Journal of Evolutionary Economics" 2004, Vol. 14, No. 1.
 • D. Andolfatto, G.M. MacDonald, Technology Diffusion and Aggregate Dynamics, "Review of Economics Dynamics" 1998, Vol. 1, No. 2.
 • J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson, The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press 2007, p. 588.
 • R. Nicholls, Przekształcenia w sektorze usług w Polsce w perspektywie europejskiej, w: Transformacja w usługach. Sektor usług w Polsce w latach 1990-1999, red. K. Rogoziński, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001, s. 14.
 • I. Miles, Knowledge - Intensive Services: Suppliers and Clients, Ministry of Trade and Industry Finland, Studies and Reports, Helsinki 2003, No. 15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7ef5c5a-b799-45b7-ae8d-0f2013f1b66b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.