PL EN


2012 | 5 | 4(17) | 165-178
Article title

Rodzaje komunikacji marketingowej z wykorzystaniem Internetu i jej bezpieczeństwo

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Dokonujące się w ostatnich latach zmiany, wywołane gwałtownym rozwojem technologii informatycznych, a szczególnie Internetu, wyznaczają nowe standardy przekazu informacji oraz komunikowania się między ludźmi. Powoli kształtują się społeczeństwa usług i społeczeństwa informacyjne, w których źródłem bogactwa stają się kontakty z innymi ludźmi oraz posługiwanie się informacjami. Internet, dzięki swojej unikalności, wyznacza nowe standardy zarządzania przedsiębiorstwem, stwarza zupełnie nowe możliwości tworzenia i utrzymywania relacji z klientem, jest doskonałym medium umożliwiającym budowanie wizerunku firmy czy produktu, pozwala bowiem na dwustronną komunikację.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
References
 • „Internet w marketingu”, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Bajdaka, PWE. Warszawa 2003
 • A.J. Kennedy „Internet”, Wydawnictwo Pascal. Bielsko-Biała 2000
 • „Internet – ku społeczeństwu przyszłości” w: „Internet 2000”, pod redakcją R. Skubisza, Oficyna Wydawnicza Serba. Lublin 1999
 • S.E. Miller, „Civilizing Cyberspace: Policy, Power and the Information Superhighway”. New York, Addison-Wesley, 1996
 • J. Wielki, „Elektroniczny marketing poprzez Internet. Reenginiering procesu marketingowego”. Warszawa-Wrocław 2000
 • Mały Słownik Języka Polskiego pod redakcją S. Skorupki, H. Auderskiej,Z. Łempickiej J. Oleski, „Standardy informacyjne w gospodarce”, Uniwersytet Warszawski. Warszawa 1997
 • B. Dobek-Ostrowska, „Podstawy komunikowania społecznego”, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999
 • Z. Kierzkowski „Elementy informatyki”. Warszawa 1976
 • C. Shannon: The Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press 1949
 • B. Sundgren, An Infological Approach to Data Bases, Urval nr 7. Stockholm 1976
 • W. Flakiewicz, „Systemy informacyjne w zarzadzaniu”, PWE. Warszawa 1990
 • J. Penc, „Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie”, Agencja Wydawnicza PLACET. Warszawa 1994
 • R.W. Griffin, „Podstawy zarządzania organizacjami”, Wydawnictwo naukowe PWN. Warszawa 2001
 • Słownik Wyrazów Obcych, PWN. Warszawa 1997
 • A. Czarnecki, „Product placement. Niekonwencjonalny sposób promocji”, PWE. Warszawa 2003
 • „Marketing przedsiębiorstw przemysłowych”, pod redakcją W. Mantury, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2000
 • C. Futrell, W. Stanton, „Fundamentals of Marketing”. New York, McGraw-Hill, 1987
 • M. Laszczak, „Psychologia przekazu reklamowego”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1998
 • M.J. Thomas, „Podręcznik marketingu”, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999
 • „Kompendium wiedzy o gospodarce”, praca zbiorowa pod redakcją E. Cyrsona, PWN. Warszawa-Poznań 1997
 • Ph. Kotler, „Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Wydawnictwo Gebethner i Spółka. Warszawa 1994
 • T. Sztucki, „Encyklopedia Marketingu. Definicje, Zasady, Metody”, Wydawnictwo „Placet”. Warszawa 1998
 • T. Sztucki, „Promocja, sztuka pozyskiwania nabywców”, Agencja Wydawnicza Placed. Warszawa 1995
 • „Internet jako medium reklamowe”, http://iwb.onlinesc.pl/html/frames.htm
 • B. Doyle, „Branding on the Internet”, Forrester Raport 1997, www.forrester.com
 • A. Boettinger, „The Ever-Elusive Clickthrough”, March 1998, http://www.submit-it.com/newsletter.htm
 • P. Guziur, „Marketing w Internecie”, Wydawnictwo Helion. Gliwice 2001
 • A. Dyba, „Jak zaplanować skuteczną kampanię reklamową w Internecie”, w: „Marketing Serwis”, nr 6, 1996
 • J. Konikowski, „ABC reklamy on-line”, w: „Internet”, nr 2, 1999
 • E. Ślachcińska, „Zalety i wady zakupów dokonywanych za pośrednictwem Internetu w kontekście zakupów tradycyjnych” w: „Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem”, pod redakcją M. Fertscha i S. Trzcielińskiego, Politechnika Poznańska 2003
 • P. Guziur, „Marketing w Internecie”, Wydawnictwo Helion. Gliwice 2001
 • W. Cichecki, „Marketing on-line”, w: „Internet w Biznesie”, 2001, http://iwb.onlinesc.pl/html/frames/htm
 • E. Lang, Would You, Could You, Should You Blog?, Journal of Accountancy; Jun2005, Vol. 199 Issue 6
 • B. Dearstyne, BLOGS The New Information Revolution?, Information Management Journal, Sep/Oct2005, Vol. 39 Issue 5
 • J. Adamczyk, M. Gębarowski, M. Kandefer, Internet na usługach marketingu, OficynaWydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2004
 • K. Liderman, „Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego”. Warszawa 2003
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7f4d025-f494-4703-af5e-a962d30439f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.