PL EN


2017 | 1(87) | 56-67
Article title

ZMIANY W UŻYTKOWANIU ZIARNA ZBÓŻ NA PASZĘ W POLSCE W LATACH 2008-2012 W PORÓWNANIU Z SEZONEM 1999/2000

Authors
Title variants
EN
Changes to use grains for grazing in Poland in the year 2008-2012 in compared to season 1999/2000
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the work the problem of changes in the use of various types of grain for grazing, which is the main direction of the use of the grain. We analyzed 2008-2012, compared to season 1999/2000. The biggest changes in the structure of grain intended for grazing on the following cereal species: rye, triticale and corn and wheat, which over the years analyzed in the structure grains fell from 2nd place in season 1999/2000 to 3rd place on average in 2008-2012. These changes are the result of changes in population of different groups of livestock, ie. decrease in the number of pigs and a substantial increase in livestock, poultry and needs of these groups of animals on the species of grain. Currently, the energy contained in the grain eaten covers 56.8% of the energy to be delivered to animals, while in 2000 this coverage accounted for 65.9%. It can be concluded that feeding animals move away from grain to other fodder, eg. legumes and rapeseed meal.
Contributors
 • Michał Figura, ul. Duchowizna 63, 05-170 Zakroczym, Poland.
References
 • 1. Buraczewski S., Ziołecka A. (1991): Podstawy żywienia zwierząt i paszoznawstwo, Warszawa, s. 1-190.
 • 2. Chmielewski Ł. (2014): Jakie ziarno zbóż podawać krowom? Farmer Nr 6.
 • 3. Figura M. (2015): Zmiany w powierzchni i strukturze zasiewów roślin uprawnych oraz pogłowiu zwierząt w Polsce w latach 2000-2010. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, s. 56-66.
 • 4. Kondracki S. (2000): Ziarno zbóż w żywieniu świń. Trzoda Chlewna, nr 12, s. 44-48.
 • 5. Kozera M., Gołaś Z. (2003): Uwarunkowania zmian poziomu spasania zbóż w Polsce. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCCLVIII, s. 91-102.
 • 6. Majewski A. (2013): Kukurydza w żywieniu bydła. KWS Polska Sp. z o.o., s. 1-78.
 • 7. Rolnictwo w 2008 roku. GUS, 2009.
 • 8. Rolnictwo w 2009 roku. GUS, 2010.
 • 9. Rolnictwo w 2010 roku. GUS, 2011a.
 • 10. Rolnictwo w 2011 roku. GUS, 2012a.
 • 11. Rolnictwo w 2012 roku. GUS, 2013.
 • 12. Seremak-Bulge J., Rembeza J., Łopaciuk W., Judziński B., Jerzak M., Krzemiński M., Borek M. (2006): Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen. PW 2005-2009, nr 38, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 1-172.
 • 13. Skórnicki H. (2010): Skrócone normatywy produkcji rolnej. Radom, s. 1-132.
 • 14. Sokół J. (2003): Wartość pokarmowa i zastosowanie ziarna zbóż w żywieniu świń. Trzoda Chlewna, nr 10, s. 67-71.
 • 15. Trajer M., Kossakowska J., Włodarczyk M. (2013): Poziom i struktura zużycia zbóż w Polsce. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 4, s. 14-21.
 • 16. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2011 r., GUS, 2011b, s. 1-183.
 • 17. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2012 r., GUS, 2012b, s. 1-188.
 • 18. Włodarczyk R., Budvytis M. (2011): Właściwe żywienie krów wysoko wydajnych – jak w pełni wykorzystać ich potencjał produkcyjny. Życie weterynaryjne Nr 86 (10), s. 771-776.
 • 19. Zegar J. St. (2013): Powszechny Spis Rolny 2010 – Zrównoważenie polskiego rolnictwa, s. 1-219.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db4a014a-a5b8-473a-ac8d-05ee13621c0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.