PL EN


2019 | 4 (98) | 116-130
Article title

Dziedzictwo kulinarne i jego miejsce w turystyce etnograficznej na przykładzie muzeów skansenowskich

Content
Title variants
EN
CULINARY HERITAGE AND ITS POSITION IN ETNOGRAPHIC TOURISM ON THE EXAMPLE OF OPEN-AIR MUSEUMS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu zaprezentowano zjawisko turystyki etnograficznej w świetle literatury naukowej, następnie omówiono wybrane lekcje muzealne prezentujące zagadnienia pożywienia ludowego, a na zakończenie przedstawiono wydarzenia folklorystyczne promujące wiejskie dziedzictwo kulinarne, które stanowią element oferty turystyki etnograficznej w muzeach skansenowskich.
EN
The study presented the phenomenon of ethnographic tourism in the light of scientific literature, then it discussed selected museum lessons presenting the issues of folk food, and finally it presented folklore events promoting rural culinary heritage, which are part of the ethnographic tourism offer in open-air museums.
Year
Issue
Pages
116-130
Physical description
Dates
received
2019-10-17
accepted
2019-11-19
Contributors
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej
References
 • Buczkowska K. (2008): Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
 • Burszta J. (1987): Folklor, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, 89-100.
 • Kasperska E. (2011): Muzea etnograficzne na wolnym powietrzu a ich wartość marketingowa dla regionu. Ekonomiczne Problemy Usług, 75 (663), 337-351.
 • Kowalczyk A. (2008): Współczesna turystyka kulturowa: między tradycją a nowoczesnością, [w:] Turystyka kulturowa (spojrzenie geograficzne), Geografia Turyzmu t. 1, red. A. Kowalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 9-57.
 • Kurek A., Szmytke R. (2003): Turystyka aktywna i specjalistyczna, [w:] Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, red. T. Burzyński, M. Łabaj, Wydawca Biuro Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu,,Uniconsult”, Warszawa, 147-150.
 • Milewska M., Prączko A., Stasiak A. (2017): Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mokras-Grabowska J. (2009): Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce. Turystyka Kulturowa, nr 1, http:// www.turystykakulturowa.org/pdf/2009_01_02.pdf, dostęp:01.10.2019), 14-31.
 • Mokras-Grabowska J. (2013): Zasoby kultury ludowej jako komponent przestrzeni turystycznej. Turyzm, 23 (2), 47-53.
 • Mokras-Grabowska J., Wyszowska I., Jędrysiak T. (2019): Turystyka etnograficzna, Wydawnictwo Fundacja Oko-Lice Kultury w Zblewie, Zblewo.
 • Olbryt E. (2014): Edukacja muzealna w placówce typu skansenowskiego na przykładzie Muzeum Wsi Opolskiej. Notatnik Skansenowski. Rocznik Muzeum Wsi Opolskiej, nr 4, 97-102.
 • Orłowski D., Woźniczko M. (2007): Edukacyjne znaczenie skansenów w propagowaniu tradycji kulinarnych w turystyce wiejskiej, [w:] Turystyka wiejska a edukacja – różne poziomy, różne wymiary, red. J. Sikora, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań, 228-241.
 • Orłowski D., Woźniczko M. (2015): Turystyka kulinarna w przestrzeni muzeów skansenowskich, [w:] Kultura i turystyka – wokół wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Wydawnictwo Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 251-272.
 • Świtała-Trybek D., Przymuszała L. (2018): Dobry żur kiej w nim szczur. Dziedzictwo kulinarne Śląska w tekstach kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Włodarska-Koszutowska G. (2014): Lekcja smaku. Kilka uwag o kulinariach, tożsamości, edukacji muzealnej i regionalnej, [w:] Smaki regionów. Dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu, red. S. Klein-Wrońska, Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów Na Wolnym Powietrzu w Polsce, nr 13, Wdzydze Kiszewskie, 269-273.
 • Woźniczko M., Orłowski D. (2014a): Malowana Wieś Zalipie jako przejaw turystyki etnograficznej na Powiślu Dąbrowskim, Zarządzanie w Kulturze t. 15, z. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 181-197.
 • Woźniczko M., Orłowski D. (2014b): Plenerowe imprezy kulinarne w muzeach skansenowskich jako element uatrakcyjniający ofertę turystyczną obszarów wiejskich, [w:] Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich, red. C. Jastrzębski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Kielce, 85-107.
 • https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/etnografia;3898893.html
 • http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/imprezy-plenerowe/
 • https://www.muzeumkluki.pl/oferta_edukacyjna-1.html
 • http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/kartofel.html
 • http://muzeum.wloclawek.pl/serwis/edukacja/park-etnograficzny/
 • http://muzeumwsiopolskiej.pl/kuchnia-slaska/
 • https://mwmskansen.pl/imprezy-plenerowe
Notes
PL
Artykuł Informacyjny
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-db73b5f9-dafa-4d47-bf02-735ecbe71fb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.