PL EN


2015 | 16 | 175-185
Article title

Edukacja medialna seniorów w kontekście rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego

Content
Title variants
EN
Media education of seniors in the context of the developing information society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main purpose of the text is to show the need of media education of seniors, and indicate specific skills that will not only make their life easier, but at the same time will satisfy their basic needs like self-realization, recognition, and entertainment. The author indicates that the possession of a specific theoretical knowledge about the new technologies and some practical skills in the use of tools offered by the developing digital society is crucial for functioning in the modern world. In this paper the author discusses the basic needs of the elderly and the methods of satisfying them with using modern technologies, as well as the functioning of the seniors in the modern information society.
Year
Volume
16
Pages
175-185
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych, al. Wojska Polskiego 69, 65-763 Zielona Góra, Polska
References
 • Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2012.
 • Błaszkiewicz R., Aktywizacja seniorów w społeczeństwie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, [w:] Komunikacja w cyberświecie, red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Radom 2012.
 • Czerniawska O., Nowe drogi w andragogice i gerontologii, Łódź 2011.
 • Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 • http://sjp.pwn.pl/szukaj/senior.html (05.01.2015).
 • Kaczmarek A., Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia, „Kultura-Media-Teologia”, Warszawa 2013, nr 13.
 • Kęsy M., Społeczeństwo informacyjne w rozwoju cywilizacyjnym ludzkości, [w:] Dydaktyka informatyki. Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Rzeszów 2011.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 2009.
 • Nowacka M., Internetowe zaspokajanie potrzeb przez obywateli online, [w:] Komunikacja w cyberświecie, red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Radom 2012.
 • Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych, Poznań 2012, http://www.centrumis.pl/po-co-seniorom-kultura-raport-z-badania_1.html (22.08.2014).
 • Serdyński A., Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 • Siemieniecki B., Komputer w rozwoju twórczym człowieka, http://www.pedagogika.umk.pl/ztk/a9.htm (17.08.2014).
 • Siemieniecki B., Pojęcie i podstawowe koncepcje społeczeństwa informacyjnego, [w:] Pedagogika medialna, red. B. Siemieniecki, Warszawa 2007, t. 2.
 • Surina I., Społeczne funkcjonowanie osób starszych w zmieniającej się rzeczywistości, [w:] Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społeczeństw, red. T. Aleksander, Radom 2010.
 • Szmigielska B., Bąk A., Jaszczak A., Komputer i Internet w życiu e-seniorów – doniesienie z badań jakościowych, „Studia edukacyjne” 2012, nr 23, https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/5910/1/studia_eduk_23_s_343-366.pdf348- 350 (18.08.2014).
 • Tomczyk Ł., Seniorzy w świecie nowych mediów, „E-mentor” 2010, nr 4, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/776 (17.08.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-189-4
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbb787c6-79c9-457a-9f09-8672e6ce770a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.