PL EN


2017 | 9(45) | 2 | 147-158
Article title

Wartość „zdrowie” i jej miejsce w hierarchiach wartości młodzieży i osób dorosłych

Title variants
EN
The Value „Health” and it's Place in the Hierarchy of Values Among Youths and Adults
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształtowanie właściwej, trwałej hierarchii wartości to jeden z najistotniejszych celów kształcenia ludzi młodych. Zdrowie jest szczególnie istotną wartością jako wartość podstawowa, witalna, a jednocześnie uniwersalna. W niniejszym artykule ukazano różne wykładnie pojęć wartości jako takich i wartości zdrowia, a także zaprezentowano podziały wartości na kategorie. Następnie przedstawiono wyniki wybranych badań empirycznych dotyczących hierarchii wartości młodzieży i dorosłych. Te badania pokazały, że wartość „zdrowie” była lokowana w pobliżu szczytu hierarchii wartości łącznie z rodziną i miłością. Istnieje potrzeba dalszych badań dotyczących określania miejsca wartości „zdrowie” w hierarchii wartości i postrzegania jej roli przez młodzież.
EN
Forming the appropriate and lasting hierarchy of values is one of essential youth learning objectives. Among values, health is especially significant as a basal, vital value and at the same time as an universal one. In the article, theoretical studies of values containing differences in definition and in the process of creating a partition of values were presented. Subsequently, a part concerning results of selected empirical research on hierarchy of values among youths and adults was included. Quoted studies showed, that a value „health” was placed near the top of hierarchy in declarations of teenagers, including family and love. There is a need for further research to determine it's place and it's role in perception of youth.
Keywords
Year
Volume
Issue
2
Pages
147-158
Physical description
Contributors
 • doktorantka, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000.
 • Chałas K., Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Lublin−Kielce: Wydawnictwo Jedność 2011.
 • Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979.
 • Dziwańska K., Wartości cenione przez młodzież − wybrane uwarunkowania społeczno-kulturowe, „International Letters of Social and Humanistic Sciences” 7(2013).
 • GALAROWICZ J., W drodze do etyki wartości. Fenomenologiczna etyka wartości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1997.
 • GUS, Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r., Warszawa 2015.
 • Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, Tarnów: Biblos 1998.
 • Juczyński Z., Health in the Hierarchy of Personal Values of Children and Youth, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2014, nr 4(1).
 • Kowalski M., Gaweł A., Zdrowie − Wartość − Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2006.
 • Mariański J., Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej − stabilność i zmiana, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012.
 • Pederson A., O’Neill M., Rootman I., Health Promotion in Canada: Provincial, National and International Perspectives, Toronto: W.B. Saunders 1994, za: J. Niżik, W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia, Bydgoszcz–Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta 2004.
 • Piasecka H., Ślusarska B., Nowicka G., Zdrowie jako wartość wśród młodzieży studenckiej w uwarunkowaniach społeczno-demograficznych i ocena żywienia badanej grupy, „Pielęgniarstwo Polskie” 2015, nr 2.
 • Stawarz B., Lewicka M., Sulima M., Wiktor H., Zdrowie jako wartość w ocenie studentów z województwa podkarpackiego, „Annales Academiae Medicae Silesiensis” 2014.
 • Strózik T., System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2(2014), nr 2 (263).
 • Śniadkowski M., Działalność animacyjna młodzieży z Ruchu Światło-Życie w środowisku szkolnym, Lublin: Polihymnia 2008.
 • Światowa Organizacja Zdrowia: Public Health, w: Health Systems Strengthening Glossary [on-line].
 • Watson J., Philosophy and theory of Human Caring in Nursing, w: J. Riehl-Sisca, C. Roy (red.), Conceptual Models for Nursing Practice, Norwalk: Appleton-Century-Crofts 1989.
 • Winslow C.-E.A., The Untilled Fields of Public Health, „Science” 1920, nr 51(1306).
 • Witek A., Lewandowska-Kidoń T., Pawluk-Skrzypek A., Percepcja otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 18(2012), nr 4, s. 276-280.
 • Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
 • Żuchełkowska K., Zdrowie jako wartość, w: K. Chałas, A. Maj A. (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dbf48527-e117-46d7-a56a-8470c359e316
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.