PL EN


1999 | 2 | 19-26
Article title

Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania

Authors
Content
Title variants
EN
The price policy of trade companies and its conditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki polityki cen przedsiębiorstw handlowych i kręgu uwarunkowań, które muszą być uwzględnione w procesie tworzenia polityki cen. Obserwacja rynku dostarcza wielu przykładów dowodzących, jak skuteczne i efektywne może być wykorzystanie ceny jako instrumentu marketingu. Autor przedstawia warianty sytuacyjne w sferze współdziałania przemysłu i handlu oraz charakteryzuje autonomię cenową przedsiębiorstw handlowych w sytuacjach tworzenia cen finalnych. Następnie rozpatruje składowe polityki cen: cele, kierunki, formuły, metody wdrażania i zmiany. Konkluduje, iż przeobrażenia jakie się dokonały i dokonują nadal w handlu i w całej sferze obrotu towarowego, zmieniają tradycyjny obraz polityki cen przedsiębiorstw handlowych.
EN
The paper addresses a very important element of trade companies marketing, which is price policy. Examples of efficient use of a price as marketing instrument are given. The paper presents price links between a producer and trade and characteristics of price autonomy of trade companies in the situation when a final price is suggested, while fixing a final price "cost plus" or a price maximising trade benefits. All problems analysed prove that changes which took place and still are taking place in trade and the whole commodity turnover sphere modify a traditional notion of price policy in trade companies.
Year
Issue
2
Pages
19-26
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
author
  • Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
  • Cyert R.M., March L.G., Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York 1963.
  • Evans J.R., Berman B., Marketing, McMillan Publishing Co., New York – London 1990.
  • Garbacik E., Integracja i koncentracja we współczesnym handlu kapitalistycznym, "Handel Wewnętrzny" 1961, nr 2.
  • Jastrzębowski W., Koncentracja organizacyjna (koncentracja funkcji) w świetle teorii organizacji i zarządzania, "Problemy Organizacji" 1969, z. 14.
  • Kasprzak T., Ewolucja i regulacja sfery mikroekonomicznej [w:] Strategie rozwoju przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1990.
  • Simon H., Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  • Sztucki T., Reklama i aktywizacja sprzedaży, PWE, Warszawa 1971.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-dc300fd9-aa98-43cb-b6b1-309bd64eaaf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.