PL EN


2015 | 4(238) | 139-152
Article title

Gender gap in reading and writing achievements

Title variants
PL
RÓŻNICE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W ZAKRESIE CZYTANIA I PISANIA
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Istniejące badania empiryczne wskazują, że dziewczynki uzyskują wyższe wyniki w testach czytania i pisania w języku ojczystym w porównaniu do chłopców. Różnice te wahają się od 0,15 do 0,6 odchylenia standardowego, a więc od niewielkiego do znaczącego. Wielkość tego efektu różni się także między krajami, etapami edukacyjnymi i latami. Celem tego badania było oszacowanie wielkości efektu różnic płciowych w wynikach polskich standaryzowanych testów o wysokiej doniosłości, w tym wypadku egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. W badaniu wykorzystano modelowanie Item Response Theory, a następnie oszacowano wielkość efektu różnic płciowych w wynikach, biorąc pod uwagę wrażliwość efektu na typ wykorzystanej statystyki. Wzięto pod uwagę różnice w wariancji wyników w grupie dziewcząt i chłopców, gdyż dotychczasowe badania często pomijały ten fakt, co mogło prowadzić do błędów interpretacyjnych. Wyniki wskazują na znaczący efekt różnic płciowych w wynikach z języka polskiego, większy niż można by się spodziewać na podstawie istniejących badań empirycznych, zarówno w zakresie średniej wielkości efektu, jak i różnic wśród uczniów o najwyższych i najniższych umiejętnościach (krańce rozkładu umiejętności). Rezultaty badania mogą być użyteczne dla nauczycieli i twórców edukacyjnych polityk publicznych, którzy są zainteresowani zapewnieniem realizacji zasady sprawiedliwości i równości w edukacji.
Year
Issue
Pages
139-152
Physical description
Contributors
  • Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-df44b250-c47d-4863-9e6f-8ffd67f0323b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.