PL EN


2012 | 13 | 191-208
Article title

Różnicowanie się poradnictwa kariery w kulturach

Authors
Title variants
EN
Differentiation of Career Counselling Between Cultures
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper, the authoress makes an attempt to reflect on two observable and opposing trends/processes existing in the field of contemporary career counselling, such as the tendency towards homogenization of theories and working methods, and the processes of differentiation between the service systems of career counseling organizations around the world. Both these trends/processes can be treated as consequences of career counselling being ‘immersed’ in culture. The authoress tries to address the questions about various consequences of this immersion. Career counselling is understood here as a social process that is subjected to constant change nowadays, and to make the reflection on culture transparent the authoress uses the results of research conducted by Geert Hofstede and Gert Jan Hofstede. The paper makes use of two dimensions of culture distinguished by these researchers: the distance of power and the collectivism/individualism. The authoress tries to reflect on the impact of these dimensions on career counseling. In conclusion, she claims that there is no possibility of establishing equal systems, theories and even approaches towards counselling in different cultures and countries around the world.
Year
Volume
13
Pages
191-208
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, ul. Wagonowa 9, 53-609 Wrocław, Poland
References
 • Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.
 • Bańka A., Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych w współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej, „Chowanna” 2004, nr 23, t. 2.
 • Baudrillard J., W cieniu milczącej większości, Warszawa 2006.
 • Career counseling. Constructivist Approaches, eds. M. McMahon, W. Patton, New York–Routledge–Madiso Ave 2006.
 • Corey G., Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii, Poznań 2005.
 • Czerkawska, A. Czerkawski, Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego, Warszawa 2005.
 • Delsen L., Exit polder model? The socioeconomic changes in the Netherlands, London 2002.
 • Diggins P., Iluzje pragmatyzmu. Modernizm oraz kryzys poznania i autorytetu, Warszawa 2010.
 • Greenblatt S., Kultura, [w:] Greenblatt S., Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, Kraków 2006.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2007.
 • Hu X., Krumboltz J., Chansen S., The Status of Career Counseling in the People’s Republic of China, “Career Planning and Adult Development Journal” Summer 1997, vol. 13, no. 2.
 • Kargulowa A., O poradnictwie społeczeństwa sieci, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2010, nr 2 (50).
 • Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
 • Katzensteiner M., Andrea P., Pöllauer W., Labacher G., Reinthaler A., Krötzl G., Zvariková M., Soroková T., Freibergová Z., Kulka J., Overview on higher education and career guidance and counsel- ling systems in Austria, Slovakia and the Czech Republic, http://www.overviewonhighereducation/ zvarikova/pdf [dostęp: 20.10.2011].
 • Korzewski M., O tolerancji w społeczeństwie i prawie holenderskim, Kraków 2005.
 • Kupijers M., Meijers F., Career learning. Research and practice in education, Hertogenbosch 2009.
 • McCarthy J., Individualism and Collectivism: What Do They Have to Do with Counseling?, “Journal of Multicultural Counseling and Development” 2005, vol. 33. iss. 2.
 • McLeod J., An Introduction to Counselling, Philadelphia 2003.
 • Meijers F., The effects of the marketisation of career guidance services in the Netherlands, “Inter-national Journal for the Advancement of Counselling” 2001, vol. 23.
 • Nelson-Jones R., The Theory and Practice of Counselling and Therapy, London–Thousand Oaks–New Delhi 2006;
 • Paszkowska-Rogacz A., Doradztwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej, http://sdsiz.pl/index. php/publikacje/161-doradztwo-zawodowe-w-krajach-unii-europejskiej [dostęp: maj 2011].
 • Pucek Z., Arjun Appadurai i antropologia bez granic, [w:] A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005.
 • Samuelson R.J., Różne przyczyny – kryzys ten sam, „Newsweek”, 23 XII 2001.
 • Siarkiewicz E., Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Zielona Góra 2010.
 • Słowik A., Spotkanie z wielokulturowym doradcą zawodu, [w:] red. E. Siarkiewicz, B. Wojtasik, Być doradcą! Doświadczenia i refleksje, Wrocław 2008.
 • Szumigraj M., Poradnictwo Kariery. Systemy i sieci, Warszawa 2011.
 • Tractenberg L., Streumer J.,. van Zolingen S, Career Counselling in the Emerging Post-Indus- trial Society, “International Journal for Educational and Vocational Guidance” 2002, vol. 2.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków 2002.
 • Verenhorst B.B., Peer counseling, [w:] Counseling Methods, ed. J.D. Krumboltz, C.E. Thorsen, New York–Chicago–San Francisco–Atlanta–Dallas–Montreal–Toronto–London–Sydney 1976.
 • Watts A.G., Dartois C., Plant P., Careers guidance services within the European Community: contrasts and common trends, “International Journal for the Advancement of Counselling” 1987, vol. 10, no. 3.
 • Wei-Cheng Mau, Cultural Differences in Career Decision-Making Styles and Self-Efficacy, “Journal of Vocational Behavior” 2000, vol. 57.
 • Wilhelm K., Czy myślisz jak Polak?, „Charaktery” 2011, nr 8 (175).
 • Wojtasik B., Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław 1993.
 • Wojtasik B., Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2003, numer specjalny, Wrocław.
 • Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty psychologiczno-pedagogiczne, Warszawa 1997.
 • Yan Li, Localization of Career Counseling in China: Achievements and Challenges, “Career Planning and Adult Development Journal”, Winter 2008/2009, vol. 24, no. 4.
 • Zarzeczny J., Wprowadzenie, [w:] Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, red. B. Ponikowski, J. Zarzeczny, Wrocław 2002.
 • Zielińska-Pękał D., Poradnictwo zapośredniczone – rozważania definicyjne i pierwsze próby badawcze, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2007, t. 8, red. M. Olejarz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f00eed48-ff05-4b98-a0f4-f2192225e127
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.