PL EN


2015 | 6 | 2 | 87-93
Article title

Jak zwiększyć aktywność współczesnego ucznia?

Authors
Content
Title variants
EN
How to Increase the Activity of the Modern Student?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest przemianom w spojrzeniu na proces uczenia się i ponownemu określeniu miejsca szkoły w zmieniającej się rzeczywistości. Przeniesienie aktywności i odpowiedzialności za proces uczenia się na uczące się osoby wymaga zaplanowania właściwego środowiska uczenia się, w którym panować będzie model edukacji oparty na odkryciach, współpracy dopasowanej do indywidualnych potrzeb ucznia. Dlatego nauczyciele muszą „zejść z katedry”, słuchać, rozmawiać, nawiązać dialog z uczniem, stać się uczestnikiem świata, w jakim funkcjonuje uczeń. Nauczyciel ma być tym, który pomaga uczyć się uczniowi. Konieczna jest koncentracja na uczniach, ale przy istotnej roli nauczyciela.
EN
The article discusses the changes in the look on the process of learning and re-determination of the place of the school in a changing world. Transfer of activity and responsibility for learning on the learning person involves planning the proper learning environment in which the rule will be a model of education based on the findings, collaboration, matched to the individual needs of the student. Therefore, teachers need to „get off the stage”, listen, talk, establish a dialogue with the student, become a member of the world in which the student works. The teacher has to be the one who helps the student learn. It is necessary to focus on students, but with the important role of the teacher.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
87-93
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Dumont H., Istance D., Benavides F. (2013): Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, Warszawa.
 • Hargadon S. (2007): John Seely Brown on web 2.0 and the Culture of Learning (School 2.0, Part 6), za: Tapscott D. (2010): Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa.
 • Hüther G., Hauser U. (2014): Wszystkie dzieci są zdolne. Jak marnujemy wrodzone talenty, Słupsk.
 • Juul J. (2014): Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? Podkowa Leśna.
 • Khan S. (2013): Akademia Khana. Szkoła bez granic, Poznań.
 • Morbitzer J. (2014); Nowa kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie, [w:] Denek K., Kamińska A., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, Sosnowiec.
 • Przewrót kopernikański, http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/projekty-europejskie/projekt-przewrot-kopernikanski/.
 • Robinson K. (2010): Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności, Kraków.
 • Firmhofer R. (2014): Czy dojrzeliśmy do zmian?, [w:] Firmhofer R., Hildebrandt A. (red.), Przewrót kopernikański: oddolnie zmieniamy polską edukację, Gdańsk.
 • Spitzer M. (2007): Jak uczy się mózg?, Warszawa.
 • Ślusarczyk M. (2010): Spory o edukację wczoraj i dziś, Kraków.
 • Tapscott D. (2010): Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Warszawa.
 • Żylińska M. (2013): Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f15a0c3a-0ff8-4b3b-8a84-e7b59ffee851
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.