PL EN


2015 | 6 | 95-111
Article title

Renesansowa relacja z wejścia na wulkan w De Aetna Pietra Bemba. Nowatorstwo czy kontynuacja tradycji?

Authors
Content
Title variants
EN
Renaissance account of climbing the volcano in De Aetna by Pietro Bembo. Innovation or continuation of the tradition?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje w jaki sposób Pietro Bembo opisał swoją wędrówkę ku szczytowi Etny. Skupia się głównie na renesansowych elementach tekstu oraz na inspiracjach, które Bembo zaczerpnął z Epistolae familiares 4.1 Petrarki. Ukazane zostały podobieństwa i różnice między relacją Petrarki z wejścia na Mont Ventoux i tekstem Bemba. Celem artykułu jest ukazanie dwóch stron opisu Bemba: innowacji, którą jest empiryzm, czy też raczej empiryzm iluzoryczny, nazwany tak z powodu nikłego prawdopodobieństwa autentyczności wybuchu Etny rzekomo widzianego przez autora, oraz kontynuacji literackiej tradycji pisania o Etnie.
EN
This article presents how Pietro Bembo described his journey towards the summit of Mount Etna, focusing specifically on the journey’s Renaissance connotations and the way that Petrarch’s Epistolae Familiares 4.1 influenced Bembo. There are similarities and differences between Petrarch’s account of climbing Mont Ventoux and Bembo’s text. The aim is to present two sides of Bembo’s descriptions: the innovation, which is that of empiricism, or, rather, illusory empiricism (called as such because of the unlikely probability of an authentic Etna explosion, allegedly seen by the author), and the continuation of the literary tradition of writing about Etna.
Year
Issue
6
Pages
95-111
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Borowski, A. (1992). Renesans. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Bembo, P. (1997). O Etnie (przeł. I. Mikołajczyk). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Bembo, P. (2005) Lyric poetry. Etna (ed. M. P. Chatfield). Cambridge–Massachusetts–London: Harvard University Press.
 • Burckhardt, J. (1991). Kultura odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia (przeł. M. Kreczowska). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Copleston, F. (2004). Historia filozofii (t. 3, przeł. S. Zalewski). Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Eliade, M. (1974). Sacrum, mit, historia. Wybór esejów (przeł. A. Tatarkiewicz). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Günther, S. (1903). Il cardinale Bembo e la geografia. Rivista d’Italia. Lettere, scienze ed arte, anno VI, volume I, 869–883.
 • Humboldt, A. (2006). Kosmos. Rys fizycznego opisu świata. Fragmenty (przeł. J. Baranowski). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii.
 • Kiełkowscy, M. i J. (2007). Wielka encyklopedia gór i alpinizmu (t. III). Katowice: Wydawnictwo Stapis.
 • Maślankiewicz, K. (1961). Wulkany. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Naselli, M. (1934). L’eruzione etnea descritta dal Bembo. Archivio storico per la Sicilia orientale XXX, 116–123.
 • Olszaniec, W. (2009). Przedmowa. W F. Petrarka, Pisma podróżnicze (przeł. W. Olszaniec). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Parandowski, J. (1975). Petrarka. Warszawa: Czytelnik.
 • Plezia, M. (1969). Słownik łacińsko-polski (t. III). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Rokosz, M. (2001). Etna w przekazach starożytnych i wycieczka Piotra Bembo na Etnę w 1493 r. Wierchy, nr 67, 55–74.
 • Św. Augustyn (2007). Wyznania (przeł. Z. Kubiak). Kraków: Wydawnictwo Znak.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1784cbc-6a63-4e65-864b-4e9e74ed1439
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.