PL EN


2015 | 20A | 5-21
Article title

Polish-Turkish relations in the 19th and 20th centuries: The struggle for independence and modernization

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
2014 marked the 600th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Turkey. The related celebration has been perceived as a way to broaden bilateral relations between the two nations, as collaboration has not fully achieved its economic potential. The past 200 years of Polish-Turkish relations depicted in this article stand as a remarkable example of cooperation between two different cultures and traditions. Recent Polish-Turkish relations as seen in a broader European context represent the emergence of a “new beginning” of opportunity for both nations. Poland has a chance to become an intermediary nation between the EU and Turkey and to be involved in the creation of a new type of relationship between Turkey and the EU.
Year
Volume
20A
Pages
5-21
Physical description
Contributors
References
 • Bonikowska M., Rabiej P. (2012), Polska i Turcja. Potrzebny lepszy pomysł na wzajemne relacje [w:] Poland – Turkey – Europe. Polska strategia wobec Turcji: jakie priorytety? ThinkTank Dossier, Warszawa, http://mttp.pl/pobieranie/DOSSIER_TURCJA.pdf(access:12.10.2014).
 • Burkert P. (2013), Na drodze polsko-tureckiej przyjaźni. Stosunki dwustronne Polski i Turcji [w:] Zeszyty Naukowe. Polska polityka zagraniczna, red. M. Szynol, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Katowice, http://www.rodm-katowice.pl/doc/RODM-publikacja.pdf (access 12.10.2014).
 • Chmielowska D. (2006), Polsko-tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie międzywojennym,Dialog, Warszawa.
 • Chudzikowska J. (1990), General Bem, PIW, Warszawa.
 • Chwalba A. (2001), Historia Polski 1795-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji osiedleńczej między Polską a Turcją, podpisanej w Ankarze, dnia 29 sierpnia 1931 r., Dz.U. z 2013,poz. 1454.
 • Dokument wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r., Dz.U. 2004, Nr 129 poz. 1362.
 • Dopierała K. (1983), Adampol-Polonezkoy. Z dziejów Polaków w Turcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Elman P. (2013), Partnerstwo Polski i Turcji: zapełnianie unijnej luki? Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn PISM, nr 53(1029).
 • Fuksiewicz A., Łada A., Wenerski Ł. (2012), Współpraca zagraniczna polskich samorządów – wnioski z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, http://isp.org.pl/uploads/pdf/980950705.pdf.
 • Gmina Kościan (2009), Polsko-Tureckie Forum Ekonomiczne w Krotoszynie, http://www.gminakoscian.pl/pokaz_aktualnosc/193-polsko-tureckie-forumekonomiczne-w-krotoszynie.html (access: 10.10.2014).
 • IMPS, sygn. A.11.3/M.East/account of ambassador Sokolnicki to Polish Foreign Minister about Polish-Turkish relations on Jan. 16th 1945.
 • IMPS, sygn. A.11.E.605, k. 2, Letter No. 3 of ambassador Sokolnicki to Polish Foreign Minister from 14th Feb. 1945.
 • IMPS, sygn. A.11.E.605, k. 3, account of ambassador Sokolnicki to Polish Foreign Minister from 30.04.1945.
 • Kancelaria Premiera (2009), Strategiczna współpraca Polski i Turcji, 14 maj,https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/strategiczna-wspolpraca-polskii-turcji.html (access: 10.10.2014).
 • Kancelaria Prezydenta RP (2014), 600 lat relacji między Polską a Turcją to zobowiązanie,5 marca, http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,302,600-lat-relacji-miedzy-polska-a-turcja-to-zobowiazanie.html(access: 12.10.2014).
 • Konsulat Generalny RP w Stambule (2014), Uhonorowanie Przyjaciół Polski! 26 czerwca,http://www.stambul.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/zasluzeni_dla_polski_uhonorowani_w_stambule_ (access: 12.10.2014).
 • Konwencja osiedleńcza między Polską a Turcją, podpisana w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 r., Dz.U. 1934, Nr 3, poz. 7.
 • Konwencja osiedleńcza między Polską a Turcją, zatwierdzona ustawą z dnia 5 grudnia 1923 r.,Dz.U. 1924, Nr 39, poz. 411.
 • Matuszewski letter to PM W. Sikorski, 4.03.1940 Paris, Polish Institute & Gen.Sikorski Museum in London, A.20-5/26, doc.15.
 • Michowicz W., red. (1999), Historia polskiej dyplomacji, t. V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki (2013), Turcja. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską,http://www.mg.gov.pl/files/upload/16597/KE%20Turcja%2026.06.2013.doc(access: 10.10.2014).
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2012), Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016, Warszawa, marzec, http://www.msz.gov.pl/resource/aa1c4aec-a52f-45a7-96e5-06658e73bb4e:JCR (access: 12.10.2014).
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2013), 600 lat stosunków dyplomatycznych Polski i Turcji – spotkanie ministrów, 21 marca, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_radoslaw_sikorski_spotkal_sie_z_szefem_dyplomacji_turcji(access:12.10.2014).
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 7 grudnia 1928 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorium W.M. Gdańska umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r., Dz.U. 1928, Nr 101, poz. 907.
 • Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 1926 r. w sprawie rozciągnięcia na terytorium Wolnego Miasta Gdańska Umowy handlowej pomiędzy Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r., Dz.U. 1926, Nr 127, poz. 752.
 • PISM (2014), Polska i Turcja. Wspólne interesy, wspólne sąsiedztwo, http://www.pism.pl/wydarzenia/konferencje/Polska-i-Turcja-wspolne-interesy-wspolne-sasiedztwo (access:10.10.2014).
 • Polskie Stowarzyszenie Przyjaźni i Kultury w Alanyi (s.a.), Statut, http://polonialanya.org/statut/ (access: 10.10.2014).
 • Polsko-Turecka Izba Gospodarcza (2014), Współpraca z Potiad, http://www.ptcoc.eu/wydarzenia/wspolpraca-z-potiad_1,61.html (access:10.10.2014).
 • Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (s.a.), Turcja 2014 – Promesa,http://www.mkidn.gov.pl/media/po2014/dokumenty/20121221Turcja_2014-Promesa.pdf (access: 10.10.2014).
 • Program realizacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006,podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r., Dz.U. 2004 nr 41 poz. 383.
 • Protokół między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Turcji w sprawie uchylenia postanowień dotyczących handlu zawartych w Konwencji handlowej i nawigacyjnej z dnia 29 sierpnia 1931 r., podpisany w Warszawie dnia 23 kwietnia 1974 r.,Dz.U. 1977, Nr 22, poz. 93.
 • Rankowski B. (s.a.), Historia ambasady RP w Ankarze, http://ankara.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/o_ambasadzie/z_historii_placowki/ (10.10.2014).
 • Rojek W. (2000), Odyseja skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939-1950, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Rychły-Mierzwa A. (2013), Raport z badania ankietowego, Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej. Poradnik, Kraków.
 • Towarzystwo Polsko-Tureckie, http://www.pol-tur.org/index.php/o-nas/misja-i-cele (access:10.10.2014).
 • Traktat Przyjaźni między Polską a Turcją uczczony z okazji 90 rocznicy podpisania, 16 października 2013, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualosci/wiadomości/traktat_przyjazni_miedzy_polska_a_turcja_uczczony_z_okazji_90_rocznicy_podpisania (access: 8.10.2014).
 • Traktat Przyjaźni między Polską a Turcją (zatwierdzony ustawą z dnia 5 grudnia 1923 r.), Dz.U. z 1923 r., Nr 39, poz. 407.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej podpisana w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 r., M.P. 2012 poz. 629.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzona w Ankarze dnia 24 października 1990 r., Dz.U. 1995, Nr 106, poz. 521.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i innej przestępczości,podpisana w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r., Dz.U. 2005, Nr, 12 poz. 94.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sześćsetlecie nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych, M.P. 2014, poz. 267.
 • Układ o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką,sporządzony w Warszawie dnia 3 listopada 1993 r., Dz.U. 1995, Nr 118, poz. 566.
 • Wandycz P. (1966), Druga wojna światowa widziana z Ankary (Michał Sokolnicki,Dziennik ankarski 1939-1945, „Zeszyty Historyczne (Paris)” 1966, t. 9.
 • Zarządzenie Nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie Zespołu do spraw obchodów przypadającego w 2014 r. 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych, M.P. 2013, poz. 64.
 • [www1] http://ankara.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/o_ambasadzie/z_historii_placowki/lista_ambasadorow/ (access: 1.10.2014).
 • [www2] http://www.aviationmuseum.eu/World/Europe/Turkey/Ankara/Havacilik_Par%20Air%20Force%20Museum.htm (access: 10.10.2014).
 • [www3] http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/turcja/ (access 10.10.2014).
 • [www4] http://www.polandturkey.com.pl (access: 10.10.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1948
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1e28e4a-19bd-4a8c-8dc8-1a5583db71c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.