PL EN


2019 | 10 | 2 | 33-39
Article title

Błędy wychowawcze nauczycieli w opinii studentów

Content
Title variants
EN
Educational Mistakes by Teachers in the Opinions of University Students
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Skuteczność procesu wychowania warunkowana jest m.in. ilością popełnianych błędów przez wychowawców. Celem badań było poznanie opinii studentów na temat błędów wychowawczych nauczycieli. Badania miały charakter sondażu diagnostycznego. Materiał empiryczny zebrano, wykorzystując kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji zawierający pytania z kafeterią zamkniętą, półotwartą oraz otwartą.
EN
The effectiveness of the upbringing process depends, among other things, on the number of mistakes made by educators. The aim of the research was to ascertain the opinions of university students on the educational errors of teachers. The research was in the form of a diagnostic survey. Empirical material was collected using a self-created questionnaire containing closed-ended, semi- -open-ended, and open-ended questions.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
33-39
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • ORCID: 0000-0002-0492-4396, doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Teorii Wychowania, Polska
References
  • Cieśleńska, B., Głowala, A. (2017). Spostrzeganie błędów wychowawczych nauczycieli przez uczniów szkoły średniej. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 5, 147–162. DOI: 10.19251/sej/ 2017.5(12).
  • Dyląg, J. (2010). Podmiotowość ucznia i nauczyciela a kształcenie emocjonalne i etyczno-moralne w edukacji zintegrowanej. W: I. Adamek, M. Grochowalska, E. Żmijewska (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej (s. 45–51). Kraków: Wyd. UP.Gurycka, A. (1990). Błąd w wychowaniu. Warszawa: WSiP.
  • Hurło, L., Kijowska, I.M., Sorokosz, I. (2017). Psychospołeczne wyznaczniki funkcjonowania ucznia we współczesnej szkole. Elbląg: Wyd. PWSZ w Elblągu.
  • Janowska, J. (2003). Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli. Lublin: UMCS.
  • Jarosz, E., Wysocka, E. (2006). Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa: Żak.
  • Paszkiewicz, A., Łobacz, M. (2013). Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej. Warszawa: Difin.
  • Pilch, T. (2010). Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. Warszawa: Żak.
  • Zubrzycka-Maciąg, T. (2018). Uczeń jako podmiot/przedmiot oddziaływań pedagogicznych we współczesnej szkole. Edukacja – Technika – Informatyka, 3(25), 159–164. DOI: 10.15584/ eti.2018.3.22.
  • Zubrzycka-Maciąg, T., Wosik-Kawala, D. (2012). Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli. Lublin: Wyd. UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1f937c0-08af-4f90-965f-7af403481579
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.