PL EN


2016 | 42 | 4 (162) | 77–95
Article title

O IRLANDZKICH TRAWELERACH I NOMADYZMIE

Authors
Content
Title variants
EN
IRISH TRAVELLERS AND NOMADISM
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest współczesnym formom oraz realiom praktykowania nomadyzmu przez rdzenną, tradycyjnie koczowniczą grupę Irlandzkich Trawelerów. Podstawę empiryczną stanowią badania własne przeprowadzone wśród społeczności trawelerskiej z miasta Galway na zachodzie Irlandii. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że tradycyjny sposób życia oparty na ciągłej wędrówce praktykowany jest już tylko przez nielicznych. Większość praktykujących wciąż nomadyzm Trawelerów z Galway robi to ze stałego miejsca zamieszkania, głównie latem. Wynika to w dużej części z barier i ograniczeń, jakie napotykają. Największą jest obecnie znalezienie miejsca na postój, co jest wynikiem obowiązujących w Irlandii regulacji prawnych. Choć nie zakazują one praktykowania nomadyzmu, to znacząco ograniczają możliwości kontynuowania wędrownego sposobu życia. Wcześniejsze badania pokazały, że Trawelerzy, praktykując nomadyzm, coraz częściej doświadczają wymuszonego przemieszczania. Wnioski z badania przypadku Trawelerów z Galway pokazują, że stanowi ono obecnie jego nieodłączny element.
EN
The present article discusses contemporary forms and realities of practising nomadism by Ireland’s indigenous minority ethnic group Irish Travellers. The results of a fieldwork study among the Traveller community of Galway city, west of Ireland show that nomadism takes a range of forms. While the traditional nomadic way of life is often considered to involve constant movement from place to place, very few Travellers are currently practising this form of nomadism. Instead, most Travellers practice nomadism only seasonally, in summer, and retain a fixed abode. This alteration of traditional nomadic to a great extent is the result of barriers faced by Travellers in Ireland. The major barrier seems to be finding a place to halt due to the country’s current legislation. Although there is no legislation forbidding the possibility of practising nomadism, there are number of acts that render nomadic movement almost impossible. Previous research has established that nomadic Travellers in Ireland have experienced an increase in forced movements. The present results show that forced movement has not only increased, but also has become an inherent aspect of nomadic movement.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2229889-a88b-408a-ad0a-8dd8c5f5879d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.