PL EN


2015 | 8/II | 45-62
Article title

KRYTERIA DELIMITACJI OBSZARÓW KRAWĘDZIOWYCH POPRZEMYSŁOWYCH ZESPOŁÓW URBANISTYCZNYCH

Content
Title variants
EN
CRITERIA OF DELIMITATION BROWNFIELDS BORDER AREAS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Obszary krawędziowe poprzemysłowych zespołów urbanistycznych są obszarami zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów postindustrialnych rozumianych jako zbiór obiektów poprzemysłowych służących dawniej procesom produkcji lub wydobycia wraz z towarzyszącą im niezbędną infrastrukturą przestrzenną. Zespoły postindustrialne w fazie upadku i odłogowania negatywnie oddziałują na otaczającą je tkankę urbanistyczną, generując nawarstwiające się problemy na płaszczyźnie przestrzennej, społecznej i ekonomicznej. Artykuł podejmuje próbę zdefiniowania kryteriów delimitacji tego typu terenów, uwzględniając wymienione aspekty. Poprawna diagnoza stanu istniejącego oraz wyznaczenie granic obszarów krawędziowych może stać się podstawą opracowania strategii ich przekształceń
EN
Brownfields border areas are areas located in the immediate vicinity of the post-industrial complexes defining as a group of post-industrial buildings formerly used for production and exploitation processes with all the necessary space infrastructures. Post-industrial complexes in the phase of decline and abandonment have a negative influence on border areas causing increasing spatial, social and economic problems. Article tries to define the criteria for the delimitation of these types of spaces taking into consider these aspects. The correct diagnosis of the existing situation and the delimitation of the brownfields border areas may become the basis for developing strategies for their transformations.
Keywords
Year
Issue
Pages
45-62
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
  • Politechnika Śląska
References
  • Aktualizacja programu rewitalizacji Miasta Będzina, BCO Biuro Doradztwa Biznesowego, A. Nowak, M. Boryta Borowiecka Sp.J., Kielce; zmiany z maja i czerwca 2010 r., Referat Gospodarki Przestrzennej Urząd Miejski w Będzinie, Będzin 2010.
  • Gasidło K., Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
  • Grodziec – przemysłowa stolica Zagłębia, Stowarzyszenie Parcina,http://www.parcina.strefa.pl/historie_grodziec_stolica.html [dostęp dnia 21.04.2016].
  • Historia cementowni Grodziec, Blacharnia Miejska. Internetowy Wydział Architektury i Urbanistyki miasta Będzina, http://www.architekt.bedzin. pl/blog/?p=3095 [dostęp dnia 24.04.2016].
  • Kopalnia Węgla Kamiennego „Grodziec”, Będzin, Odkryj Śląskie, http://odkryjslaskie.org/ [dostęp dnia 21.04.2016].
  • KWK Grodziec, wnp.pl Portal Gospodarczy, http://www.wnp.pl/artykuly/ kwk-grodziec,-5291.html [dostęp dnia 22.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f26c8693-9448-407b-9e53-d5ab84a65151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.