PL EN


2015 | 63 | 11: Anglica | 245-257
Article title

A minor apocalypse? The apocalyptic in Charles Williams’s Shadows of Ecstasy

Title variants
PL
Mała apokalipsa? Elementy apokaliptyczne w powieści Shadows of Ecstasy Charlesa Williamsa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study examines Shadows of Ecstasy (1933), the earliest novel of Charles Williams (1886-1945)—British poet, playwright, theological writer, literary critic, bibliographer, and author of seven works of fiction—in the context of the apocalyptic as discussed by Barry Brummett (1991), Douglas Robinson (1998), and other scholars. Based on the characteristics presented by Brummet, Andrzej Sławomir Kowalczyk traces apocalyptic motifs in the novel, drawing attention to both its socio-political and religious/spiritual aspects. Kowalczyk comes to the conclusion that despite some evident allusions to the biblical apocalyptic, Williams’s text is more ambiguous than its biblical hypotext in terms of its ideological/moral significance, raising a number of open-ended questions. This, in turn, extends its apocalyptic “revelation” onto the reader, who is invited to rethink her/his perception of Western culture/civilization, making room for some spiritual/metaphysical elements in the materialistic outlook predominant in the 20th century.
PL
Artykuł zawiera analizę elementów apokaliptycznych w nietłumaczonym na język polski utworze Shadows of Ecstasy (1933) Charlesa Williamsa (1886-1945) – brytyjskiego poety, dramaturga, świeckiego teologa, krytyka literackiego i autora siedmiu powieści określanych jako „thrillery metafizyczne”. Bazując na teoretycznych ustaleniach takich badaczy jak Barry Brummett (1991) czy Douglas Robinson (1998), Andrzej Sławomir Kowalczyk analizuje „apokaliptyczność” świata powieści zarówno w odniesieniu do aspektów społeczno-politycznych, jak i religijnych/ duchowych. Autor artykułu podkreśla fakt, że mimo licznych podobieństw do Księgi Apokalipsy, powieść nie pozwala na automatyczne „przeniesienie” biblijnych interpretacji konfliktu dobra i zła. Wynika to m. in. z ambiwalencji w konstrukcji kluczowych postaci (zwłaszcza typu „Antychrysta” Nigela Considine’a), z dominującego punktu widzenia, oraz z otwartego zakończenia powieści. Zdaniem badacza taka kompozycja jest swego rodzaju Williamsowskim zaproszeniem czytelnika do przeżycia jego własnej „małej apokalipsy” czy „objawienia” – w sensie odkrywania pierwiastka duchowego w dominującym na początku XX w. materialistycznym obrazie świata.
Year
Volume
63
Issue
Pages
245-257
Physical description
Contributors
References
 • “Antychryst.” Encyklopedia katolicka. Vol I. Lublin: TN Kul, 1985.
 • Ashenden, Gavin. Charles Williams: Alchemy and Integration. Kent, Ohio: Kent University Press, 2008.
 • Brummett, Barry. Contemporary Apocalyptic Rhetoric. New York: Praeger, 1991.
 • Croteau, Melissa. “Introduction: Beginning at the ends.” Apocalyptic Shakespeare: Essays on Visions of Chaos and Revelation in Recent Film Adaptations, eds. Melissa Croteau and Carolyn Jess-Cooke. Jefferson, North Carolina: McFarland and Co, 2009. 1-28.
 • Dunning, Stephen M. The Crisis and the Quest: A Kierkegaardian Reading of Charles Williams. Carlisle: Paternoster Press, 2000.
 • Hadfield, Alice Mary. Charles Williams: An Exploration of His Life and Work. Oxford: Oxford University Press, 1983.
 • Himmelfarb, Martha. The Apocalypse: A Brief History. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.
 • Howard, Thomas. The Novels of Charles Williams. Oxford: Oxford University Press, 1983.
 • Kowalczyk, Andrzej Sławomir. “Spiritual Warfare in Charles Williams’s Shadows of Ecstasy.” Język, kultura, nauka, ed. Tomasz Zygmunt. Chełm: Drukarnia Kresowa, 2013. 83–95.
 • Leigh, David J., S. J. “The Problem of Violence Against the Other in Twentieth-Century Apocalyptic Fiction.” Christianity and Literature 57.2 (2007): 253–68.
 • Robinson, Douglas. “Literature and Apocalyptic.” The Encyclopedia of Apocalypticism, ed. Stephen J. Stein. Vol. 3. New York: Continuum, 1998. 360–91.
 • Ryken, Leland, James C. Wilhoit, and Tremper Longman III. Słownik symboliki biblijnej. Transl. by Zbigniew Kościuk. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2003.
 • Williams, Charles. Shadows of Ecstasy. Vancouver, British Columbia: Regent College Publishing, 2003 [1933].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f35a4090-a32e-4616-8f32-d0463095f490
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.