PL EN


Journal
2018 | 47 | 1 | 97-106
Article title

Rozwój językowy a rozwój psychomotoryczny dzieci z padaczką

Content
Title variants
EN
Language and Psychomotor Development of Children with Epilepsy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przyczyny padaczki wieku rozwojowego są przyczynami zaburzeń rozwoju języka, a także zmysłów i ruchu. W ocenie logopedycznej rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej powinien być oceniany na tle szeroko rozumianego rozwoju psychomotorycznego. Standardy postępowania logopedycznego w przypadku dzieci z padaczką wymykają się standardom postępowania w poszczególnych zaburzeniach językowych.
EN
Causes of epilepsy in childhood are also causes of language, motor and senses development disorders. Linguistic and communication competence in the evaluation of speech therapy should be assessed against the backdrop of psychomotor development. Logopedic standards in children epilepsy elude standards of conduct in particular language disorders.
Journal
Year
Volume
47
Issue
1
Pages
97-106
Physical description
Dates
published
2020-06-28
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
References
 • Badanie: rośnie liczba Polaków, którzy boją się chorych na padaczkę, http://www.nauka.pap.pl (dostęp 01.09.2016).
 • Blythe S. G., 2015, Niedojrzałość neuromotoryczna dzieci i młodzieży, Warszawa.
 • Bogdanowicz M., 2012, Diagnoza dysleksji rozwojowej, [w:] Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki, red. E. Czaplewska, S. Milewski, Sopot, s.147–148.
 • Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [w:] Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 13–35.
 • Jędrzejczak J., 2017, Semiologia napadów – korelacje anatomokliniczne, [w:] Padaczka. Obraz kliniczny napadów padaczkowych, red. J. Jędrzejczak, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, Warszawa, s. 13–27.
 • Kozłowska M., Panasiuk J., 2015, Zaburzenia rozwoju ruchowego, poznawczego i komunikacyjnego u dzieci z padaczką, [w:] Innowacje w fizjoterapii, red. M. Olszówka, R. Karpiński, t. 1, Lublin, s. 120–136.
 • Kozłowska M., Panasiuk J., 2017, Padaczka – społeczne tabu, [w:] Obraz społeczeństwa w badaniach naukowych, Lublin, s. 111–134.
 • Kurkowski Z. M., 2001, Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna – Metoda Tomatisa, „Audiofonologia”, t. XIX, s. 197–202.
 • Michalik M., 2015, Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej, Gdańsk, s. 31.
 • Miksza M., 1998, Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessori o wychowywaniu dziecka, Kraków.
 • Mojs E., 2001, Ocena funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży z padaczką leczonych lamotryginą lub wigabatryną w systemie mono- lub politerapii, Epileptologia, 2, s. 143–167.
 • Motta E., 2017, Napady padaczkowe wywołane określonym czynnikiem, [w:] Padaczka. Obraz kliniczny napadów padaczkowych, red. J. Jędrzejczak, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, Warszawa, s. 97–106.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4d5ac33-3224-493d-8bae-829b9e548e90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.