PL EN


2012 | 4 | 123-131
Article title

Wulgaryzmy jako problem dla leksykografa (nie tylko w związku z pracami nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN)

Content
Title variants
EN
Vulgarisms as a problem for a lexicographer (not only in connection of works on the PAN Great Polish Dictionary)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the first part of the paper the author shows some controversies over the describing of vulgar lexemes in dictionaries; the second part is devoted to discussion of some rules of the description of vulgarisms in “PAN Great Polish Dictionary” (Wielki słownik języka polskiego PAN), which is now in preparation. The discussion is illustrated with an example of sample entry gówno ‘shit’.
Contributors
 • Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
References
 • Grochowski M., Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Warszawa 1994.
 • janKomunikant, Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy fragment), Łódź 2011.
 • Klemensiewicz Z., Higiena językowego obcowania, „Język Polski” R. 45, 1965.
 • Nitsch K., Kronika, „Język Polski” R. 29, 1949.
 • Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2007.
 • Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków 2008.
 • Nowy słownik ortograficzny, red. E. Polański, Warszawa 1996.
 • Patrzałek T., Dwa nowe słowniki, „Polonistyka” 2001, nr 10.
 • Polański E., Żmigrodzki P., Leksykon ortograficzny, Warszawa 2001.
 • Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952, z. 1.
 • Słownik języka polskiego PAN, t. 2, red. W. Doroszewski, Warszawa 1960.
 • Słownik wyrazów brzydkich w ośmiu językach [brak danych o autorze i wydawcy] 1992.
 • Żmigrodzki P., Najważniejsze zasady opisu semantycznego w Wielkim słowniku języka polskiego, „Linguistica Copernicana” 2009, t. 1.
 • Żmigrodzki P., Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2003.
 • Żmigrodzki P., Jak powstaje Wielki słownik języka polskiego, w: Język polski wczoraj – dziś – jutro, red. P. Żmigrodzki i B. Czopek-Kopciuch, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f4fae7b0-d482-4e07-837c-d9570d7e9f74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.