PL EN


2016 | 7 | 4 | 215-223
Article title

Istotne i nieistotne cechy multimedialnych programów dydaktycznych w opinii nauczycieli przedmiotów zawodowych – doniesienie z badań pilotażowych

Authors
Content
Title variants
The most and least important features of multimedia educational programs in the opinion of teachers of vocational subjects – report of the pilot studies
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych dotyczących preferencji nauczycieli zawodu dotyczących cech oprogramowania dydaktycznego.
EN
The article was presented the results of the pilot studies on preferences vocational teachers on educational software features.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
215-223
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska
References
  • Ciesielka M. (2013), Ocena umiejętności studentów wyższej uczelni technicznej w zakresie tworzenia prezentacji multimedialnych, „Edukacja – Technika – Informatyka. Wybrane Problemy Edukacji Informatycznej i Zawodowej” nr 4, cz. 2.
  • Gajda J. (2010), Media w edukacji, Kraków.
  • Juszczyk S. (1997), Interakcja człowieka z mediami, „Nauczyciel i Szkoła” nr 1(2).
  • Kandzia J. (2011), Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych, Kraków.
  • Lib W. (2012), Narzędzia i techniki informatyczne w procesie dydaktycznym, Rzeszów.
  • Rogulska A. (2012), Media globalne – media lokalne. Zagadnienie z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Kraków.
  • Sysło M. (2002), Multimedia w edukacji [w:] Media a edukacja w obrębie integracji, Poznań.
  • Walat W. (2007), Edukacyjne zastosowanie hipermediów, Rzeszów.
  • Walat W. (2010), Badanie ważności funkcji podręczników do techniki w opiniach nauczycieli szkół podstawowych, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, seria: „Edukacja Techniczna i Informatyczna” t. V.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f61853c3-b738-4d09-aaea-ae84460efb26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.