PL EN


2016 | 7 | 2 | 220-225
Article title

Wykorzystanie technologii informacyjnej w kształceniu na przykładzie programu GeoGebra

Authors
Content
Title variants
EN
The use of information technology in education with regard to GeoGebra program
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule poruszona została kwestia wykorzystania technologii informacyjnej w procesie kształcenia. Dzisiejsza szkoła musi korzystać z odpowiedniego oprogramowania dydaktycznego, które powoduje, że uczeń chętniej przyswaja wiadomości, a rezultatem tego jest bardziej efektywne kształcenie. Jednym z takich programów jest GeoGebra, która usprawnia nauczanie matematyki. Jest to uniwersalna aplikacja, która doskonale nadaje się do wykorzystania na wszystkich etapach kształcenia.
EN
The article addresses the issue of the use of information technology in the education process. The contemporary school has to use the appropriate training software, which makes the student more likely to absorb the knowledge and consequently the education process is more effective. One of the examples of this kind of software is the GeoGebra program, which facilitates the teaching of mathematics. It is a universal application that is ideal to use at all stages of education.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
220-225
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
  • Furmanek W. (2014), Nowoczesne technologie w oświacie i edukacji, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 2.
  • http://www.psp5.pionki.pl/tsecret/tiwnz/tiwnz.html (12.05.2016).
  • Juszczyk S., Janczyk J., Morańska D., Musioł M. (2006), Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Toruń.
  • Nowak J. (2010), Współczesny nauczyciel i oczekiwania wobec niego [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Proces kształcenia i jego uczestnicy, Sosnowiec.
  • Nowak J. (2013), Postrzeganie matematyki wśród studentów, „Kwartalnik Opolski” nr 4.
  • Pytel K. (2010), Technologia informacyjna w edukacji, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 2.
  • Ratajek W. (2013–2014), Nie bójmy się technologii w edukacji, „Nowe Horyzonty Edukacji” nr 4(7).
  • Winkowska-Nowak K., Hohenwarter. M., Zdrodowska A. (2011), GeoGebra jako innowacyjneoprogramowanie wspomagające naukę matematyki [w:] K. Winkowska-Nowak, R. Skiba (red.), GeoGebra: wprowadzenie innowacji edukacyjnej, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6b233f7-abae-4fbe-b75f-c241b63f0b6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.