PL EN


2018 | 2(16) | 116-129 (14)
Article title

POLITYKA KADROWA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA PODSTAWIE BADAŃ WYBRANYCH PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Content
Title variants
EN
PERSONNEL POLICY TOWARDS PEOPLE WITH DISABILITIES BASED ON SURVEYS OF SELECTED EMPLOYERS AND EMPLOYEES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to identify the reasons for low employment rates of people with disabilities in Poland, and to examine whether employers, disabled employees and other staff want to talk about the rational use of the rights of a disabled employee and what views, opinions or other circumstances can make it difficult. Four hypotheses were formulated in the work, which were verified on the basis of surveys and interviews conducted in the period from March to September 2017 in the Voivodship of Silesia. The considerations were rounded off with conclusions and comments.
Year
Issue
Pages
116-129 (14)
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, adres e-mail: jakobszeadam @gmail.com
author
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, adres e-mail: Jozef.Ober@polsl.pl
References
 • BAEL GUS, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael (24.06.2018).
 • Czakon W., red. 2016, Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Piaseczno.
 • Koza A. 2016, Niepełnosprawni i ich konkurencyjność na rynku pracy, „Studia Ekonomiczne”, nr 293.
 • Król H., Ludwiczyński A. 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.
 • Kryńska E., red. 2013, Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa.
 • Matura A. 2009, Motywacyjne aspekty polityki personalnej, Będzin.
 • Mikuła B. 2006, Dostosowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi do wymagań zarządzania wiedzą, „E-mentor”, nr 4 (16).
 • Ogonowski G. 2013, Sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy, Instytut Badań Smart Research, Poznań.
 • Pocztowski A. 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 1.
 • Sedlak & Sedlak, Stan zdrowia ludności Polski w 2014 roku, https://wynagrodzenia.pl/artykul/dochody-niepelnosprawnych (24.06.2018).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Woźniak Z. 2008, Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej, Warszawa.
 • Wyrwicka M. 2010, Polityka kadrowa przedsiębiorstwa, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f6f0c540-ec9a-4c72-b8ea-847ed7ee4fe0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.