PL EN


2006 | 9 | 1 | 159-180
Article title

Psychospołeczne aspekty stosowania środków wczesnoporonnych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Psychosocial aspects of early abortion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wszystkie środki wczesnoporonne, chociaż niektóre z nich zwane są antykoncepcyjnymi, mają na celu niedopuszczenie do rozwoju poczętego dziecka. Ze względu na ich różnorodną formę (np. hormonal contraception, emergency contraceptive pill, medical abortion RU-486, IUD) doświadczenia kobiet związane z ich użyciem oraz psychologiczne konsekwencje ich stosowania są bardzo zróżnicowane. W artykule omówiono psychologiczną sytuację, w jakiej podejmowana jest decyzja o skorzystaniu z wczesnej aborcji, jej psychologiczne skutki i czynniki modyfikujące przeżycia kobiet. Wyrazistą ilustracją dla pojawiających się problemów jest praktyka korzystania z farmakologicznej aborcji przy użyciu RU-486 i doświadczenia kobiet z tym związane.
EN
There exist various types of early abortive methods, whose aim is to stop the development of a conceived child. Due to their variety (e.g. hormonal contraception, emergency contraceptive pill, medical abortion RU-486) the experiences of women who used them and the psychological consequences of such procedures are diverse. The article discusses the psychological conditions in which the decision of early abortion is taken, its emotional consequences and factors modifying the women's experiences. The main focus is on medical abortion (RU-486), as on the one hand it is becoming common popular, and on the other hand, it particularly illustrates the problems characteristic for early abortion.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
159-180
Physical description
Dates
published
2006
Contributors
  • Katedra Pedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7658150-cc19-4b65-ab06-66347f65d4df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.