PL EN


1986 | 6 | 261-312
Article title

FILOZOFIA I OBJAWIENIE. Kazanie Mikołaja z Kuzy „GDZIE JEST NOWO NARODZONY KRÓL ŻYDOWSKI?". Przekład i komentarz

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
6
Pages
261-312
Physical description
Contributors
References
 • K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa, 1965.
 • Arystoteles, Fizyka, Warszawa, 1968.
 • Arystoteles, Metafizyka, Warszawa, 1983.
 • Biblia w przekładzie Jakuba Wujka, Warszawa, 1950.
 • Biblia Tysiąclecia, Poznań — Warszawa, 1980.
 • Bibliotheca Esoterica. Catdloąue Annote et Illustre de 6707 Ouvrages Ancicns et Modernes qui traitent des Sciences Occultes, Paris, b.r.
 • F. Boli i C. Bezold, Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der Astrologie, Leipzig — Berlin, 1931.
 • C. Boyer S.I., Cursus Philosophiae, Vol. I, Parisiis, 1937.
 • A. Bronk SVD, Rozumienie — Dzieje —• Język, Filozoficzna hermeneutyka H. G. Gadamera, Lublin, 1982, RW KUL.
 • A. Briintrup, Konnen und Sein, Der Zusammenhang der Sp&tschriften des Nikolaus von Kues, Munchen, 1973.
 • A. Bruckner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa, 1970.
 • H. Butteifield, Rodowód współczesnej nauki, 1300—1800, Warszawa, 1968.
 • H. von Ditfurth, Dzieci wszechświata, Warszawa, 1976.
 • Eckharts deutsche Predigten und Traktate, Leipzig, 1934.
 • F. Egger, Propaedeutica philosophica — theologica, Brixinae, 1902.
 • H. G. Gadaimer, Historia pojęć jako filozofia, w: Drogi współczesnej filozofii, Warszawa, 1978.
 • H. G. Gadamer, Nicolaus Cusanus und die Philosophie der Gegenwart, w: Kleine Schriften, Bd 3, Tufoingen, 1972.
 • L. Gilkey, Nazwanie wichru, Warszawa, 1976.
 • E. Gilson, Tomizm, Warszawa, 1960.
 • E. Gilson, Byt i istota, Warszawa, 1963.
 • K. P. Hassę, Von Plotin zu Goethe. Die Entwicklung des neuplatonistischen Einheitsgedankens zur Weltanschauung der Neuzeit, Leipzig, 1909.
 • M. Heidegger, Wprowadzenie do „co to jest metafizyka?", w: Znak, nr 240, Kraków, 1974.
 • M. Heller i J. Życiński, Wszechświat i filozofia, Kraków, 1980, ATK.
 • B. Jasinowski, O istocie neoplatonizmu oraz o stanowisku jego w dziejach filozofii, w: Przegląd filozoficzny, zeszyty I—IV, Warszawa, 1917.
 • P. Jordan, Der Naturwissenschaftler vor der religiosen Frage, Oldenburg — Hamburg, 1963.
 • I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, Lwów, 1911.
 • A. Lapple, Od Księgi Rodzaju do Ewangelii, Kraków, 1977.
 • J. Lach, Ze studiów nad teologią Ewangelii dziecięctwa Jezusa, w: Studia z Biblistyki, t. I, Warszawa, 1978, ATK.
 • Nicolai de Cusa De docta ignorantia (Die belehrte Unwissenheit), Buch I., Hamburg, 1979 (lateinisch — deutsch).
 • Nicolai de Cusa De docta ignorantia (Die belehrte Unwissenheit), Buch II., Hamburg, 1977 (lateinisch — deutsch).
 • Nicolai de Cusa De docta ignorantia (Die belehrte Unwissenheit), Buch III., Hamburg, 1977 (lateinisch — deutsch).
 • Nicolaus von Kues, Der V'erborgene Gott, Miinchen, b.r. (lateinisch — deutsch).
 • Cusanus — Texte, Vier Predigten im Geiste Eckhart, Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg, 1937 (lateinisch — deutsch).
 • Nicolai de Cusa De beryllo (Uber den Beryli), Hamburg, 1977 (lateinisch — deutsch).
 • Nikołaj Kuzanskij, Soczinienia w dwuch tomach, t. 2., Moskwa, 1980 (przekład rosyjski).
 • Platona Parmenides, Warszawa, 1961 (przekład W. Witwkkiego).
 • G. Picht, Odwaga utopii, Warszawa, 1981.
 • S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. 1, Warszawa, 1974.
 • S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. 2, Warszawa, 1974.
 • S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. 3, Warszawa, 1978.
 • S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. 4, Warszawa, 1979.
 • S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. 5, Warszawa, 1980.
 • S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. 6, Warszawa, 1983.
 • A. Synowiecki, Mikołaja Kuzy spotkanie z Absolutem, w: Studia Gdańskie, t. V, 1983.
 • I. Szumilewiicz, O kierunku upływu czasu, Warszawa, 1964.
 • M. F. Tokarski, Filozofia bytu u Mikołaja z Kuzy, Lublin, 1958, KUL.
 • K. Wuchterl, Methoden der Gegenwartsphilosophie, Stuttgart, 1977.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f91164e7-536a-4d00-a502-096263c19abd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.