PL EN


2018 | 61 | 1(125) | 159-165
Article title

Transfikcjonalność w literaturze - Materiały do "Słownika Rodzajów Literackich"

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
61
Issue
Pages
159-165
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
References
 • Bauer C.K. (2012), Naughty Girls and Gay Male Romance/ Porn. Slash fiction, Boy’s Love Manga, and Other Works by Female “Cross-Voyeurs” in the U.S. Academic Discourse, Anchor Academic Publishing, Hamburg.
 • Bednarek M. (2011), Ucieczka z zamkowej wieży, czyli o feministycznym prze-pisywaniu baśni w prozie polskiej po 1989 roku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 54, z. 2.
 • Cattrell M. (2012), “Nothing Happens Unless First a Dream” TV Fandom, Nar-rative Structure, and the Alternate Universes of “Bones” [in:] Time in televi-sion narrative: exploring temporality in twenty-first-century programming, eds. M. Ames, The University Press of Mississippi.
 • Connor S. (1994), Rewriting Wrong: On the Ethics of Literary Reversion [in:] Liminal Postmodernisms: The Post-modern, the (Post-)Colonial, and the (Post-) Feminist, eds. Th. D’haen, H. Bertens, Rodopi, Amsterdam–Atlanta.
 • Csicsery-Ronay I. (2012), On Enigmas and Xenoencyclopedias, „Science Fiction Studies”, vol. 39, no 3.
 • Doležel L. (1998), Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds, The Johns Hopkins UP, Baltimore–London.
 • Voigts-Virchow E. (2012), Pride and Promiscuity and Zombies, or: Miss Austen Mashed Up in the Affinity Spaces of Praticipatory Cultre [in:] Adaptation and Cultural Appropriation: Literature, Film, and the Arts, eds. P. Nicklas, O. Lindner, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Epstein A. (2012), Found Poetry, „Uncreative Writing,” And the Art of Appro-priation [in:] The Routledge Companion to Experimental Literature, eds. J. Bray, A. Gibbons, B. McHale, Roultedge, Londyn–New York.
 • Gąsowska L. (2015), Fan fiction. Nowe formy opowieści, Korporacja Ha!art, Kraków.
 • Goworek A. (2017), Umierająca, rozwiązła, szukająca miłości — Przygody Alicji w XXI wieku [w:] Narracje fantastyczne, red. K. Olkusz, K.M. Maj, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków.
 • Harvey C.B. (2015), Fantastic Transmedia Narrative, Play and Memory Across Science Fiction and Fantasy Storyworlds, Palgrave Macmillan, New York.
 • Herman D. (2008), Storyworld [in:] Routledge Encyclopedia of Narrative The-ory, eds. D. Herman, M. Jahn, M-L. Ryan, London, Routledge, New York.
 • Herman D. (2011), Basic Elements of Narrative, John Wiley&Sons, Hoboken.
 • Izdebska A. (2014), Szajnert D., Od redakcji, „Zagadnienia Rodzajów Literac-kich”, t. 57, z. 2.
 • Izdebska A., Szajnert D. (2015), Wstęp [w:] Literatura prze-pisana. Od Hamleta do slashu, red. A. Izdebska, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-kiego, Łódź.
 • Jenkins H. (2007), Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa.
 • Jenkins T. (2007), (Re)Writing Alias? An Examination of the Series’ Fan Fiction and Media Tie-Ins [in:] Investigating “Alias”: Secrets and Spies, eds. S. Ab-bott, S. Brown, I.B. Tauris&Co, London.
 • Joosen V. (2011), Critical and Creative Perspectives on Fairy Tales. An Inter-textual Dialogue between Fairy-Tale Scholarship and Postmodern Retell-ings, Wayne State UP, Detroit.
 • Kaczmarczyk K. (2015), Narratologia transmedialna: założenia, cele i wy-zwania, „Tekstualia”, nr 4 (43).
 • Knapek R. (2012), Kultura zombie-tekstualna [w:] Potwory, hybrydy, mutanty. Pogranicza ludzkiej natury, red. R. Koziołek, M. Marcela, O. Knapek, J. Soć-ko, FA-art, Katowice.
 • Kostecka W. (2014), Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku, Sto-warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.
 • Kowalczyk K. (2014), Przed „dawno, dawno temu” i po „żyli długo i szczęśli-wie” — o filmowych i komiksowych prequelach i sequelach na podstawie Jasia i Małgosi braci Grimmów, „Literatura Ludowa”, nr 4–5.
 • Kress G.R., Van Leeuwen T. (1996), Reading Images: Sociocultural Aspects of Language and Education, Deakin UP, Geelong.
 • Kress G.R., Van Leeuwen T. (2001), Multimodal Discourse: the Modes and Me-dia of Contemporary Communication, Hodder Education, London.
 • Lisowska-Magdziarz M. (2017), Fandom dla początkujących, Instytut Dzien-nikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków.
 • Maj K.M. (2015), Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych, Universitas, Kraków.
 • Maj K.M. (2017), Wymiary transfikcjonalności, https://www.academia.
 • edu/35042557/Wymiary_transfikcjonalno%C5%9Bci, [dostęp: 1.11.2017].
 • Marciniak P. (2015), Transfikcjonalność, „Forum Poetyki”, nr 1 (2), http://fp.amu.edu.pl/wp-con¬tent/uploads/2015/12/PMarciniak_
 • Transfikcjonalnosc_ForumPoetyki_je¬sien2015.pdf, 102 [dostęp: 3.11.2017].
 • McHale B. (1997), Od powieści modernistycznej do postmodernistycznej: zmiana dominanty, przeł. M.P. Markowski [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.
 • McHale B. (2012a), Postmodernism and Experiment [in:] The Routledge Com-panion to Experimental Literature, eds. J. Bray, A. Gibbons, B. McHale, Roultedge, London–New York.
 • McHale B. (2012b), Powieść postmodernistyczna, przeł. M. Płaza, Wydawnic-two UJ, Kraków.
 • Meyer M.D.E., Baughman L. (2007), Viewer Appropriation of Lauren Reed as Commentary on Female/ Female Desire [in:] Investigating “Alias”: Secrets and Spies, eds. S. Abbott i S. Brown, I.B. Tauris&Co, London.
 • Niklas P., Lindner O. (2012), Adaptation and Cultural Appropriation [in:] Ad-aptation and Cultural Appropriation: Literature, Film, and the Arts, eds. P. Nicklas, O. Lindner, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Nørgaard N. (2010), Multimodality and the Literary Text. Making Sense of Saf-ran Foer’s “Extremely Loud and Incredibly Close” [in:] New Perspectives on Narrative and Multimodality, ed. R. Page, Routledge, New York.
 • Olkusz K. (2017), Narracje transfikcjonalne na przykładzie serialu „Once Upon a Time” [w:] Narracje fantastyczne, red. K. Olkusz, K.M. Maj, Ośrodek Ba-dawczy Facta Ficta, Kraków.
 • Pugh S. (2009), The Democratic Genre. Fan Fiction in a Literary Context, Brid-gend, Seren.
 • Rembowska-Płuciennik M. (2012), Poetyka intersubiektywności. Kogni-tywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 • Riter A. (2016), Dead and Alive: Austen’s Role in Mashup Literature [in:] Jane Austen and Philosophy, ed. M. Marinucci, Rowman&Littlefield, Lanham.
 • Ryan M.-L. (1991), Possible Worlds and Accessibility Relations. A Semantic Typology of Fiction, „Poetics Today”, vol. 12, no. 3.
 • Ryan M.-L. (2013), Transmedial Storytelling and Transfictionality, „Poetics Today”, vol. 34, no. 3.
 • Ryan M.-L., Thon J.-N. (2014), Introduction [in:] Storyworlds Across Media. Towards a Media-Conscious Narratology, eds. M.-L. Ryan, J.-N. Thon, Uni-versity of Nebrasca Press, London.
 • Saint-Gelais R. (2008), Transfictionality [in:] Routledge Encyclopedia of Narra-tive Theory, eds. D. Herman, M. Jahn, M-L. Ryan, Routledge, New York.
 • Saint-Gelais R. (2011), Fictions transfuges. La transfictionnalité et ses enjeux, Éditions du Seuil, Paris.
 • Samutina N. (2016), Fan fiction as World-Building: Transformative Reception in Crossover Writing, “Continuum. Journal of Media & Cultural Studies”, no. 30.
 • Siuda P. (2007), Fanfiction — przejaw medialnych fandomów [w:] Człowiek a media. Obserwacje, wizje, obawy, red. W. Gruszczyński, A. Hebda, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Skowera M. (2016), Postmodernistyczny retelling baśni — garść uwag termi-nologicznych, „Creatio Fantastica”, nr 2 (53), https://creatiofantastica.files.
 • wordpress.com/2016/08/artn-maciej-skowera-postmodernistyczny-retelling-bac59bni-e28094-garc59bc487-uwag-terminologicznych1.pdf [dostęp: 12.09.2017].
 • Stephens J., McCallum R. (1998), Retelling Stories, Framing Culture. Tradition-al Story and Metanarratives in Childrens’ Literature, Garland, New York.
 • Thon J.-N. (2015), Converging Worlds. From Transmedial Storyworlds to Transmedial Universes, „Storyworlds: A Journal of Narrative Studies”, vol. 7, no. 2.
 • Thoss J. (2015), When Storyworlds Collide. Metalepsis in Popular Fiction, Film and Comics, Brill, Leiden.
 • Włodarczyk A., Tymińska M. (2012), Fan fiction a literacka rewolucja fanow-ska. Próba charakterystyki zjawiska, „Panoptikum”, nr 11.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fa30038e-8caa-4b8c-99eb-632edc1e5eed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.