PL EN


2019 | 10 | 3 | 27-32
Article title

Zagrożenia zrównoważonego rozwoju dyrektora polskiej szkoły

Content
Title variants
EN
Threats to Sustainable Development of Head Teacher in Polish School
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono istotę zrównoważonego rozwoju oraz osiem współczesnych zagrożeń zrównoważonego rozwoju edukacji w odniesieniu do dyrektorów polskich szkół. We wnioskach natomiast wskazano na niebywałą rolę dyrektorów polskich szkół w rozwoju świadomości obecnych oraz przyszłych pokoleń na temat zrównoważonego rozwoju w bardzo zmiennym zglobalizowanym świecie. Artykuł skłania do refleksji nad „naszą wspólną przyszłością”.
EN
The article presents an essence of Sustainable Development along with eight typical threats to its application in Education and with reference to head teachers in Polish schools. In the conclusions it has been pointed out how crucial their role is in creating awareness among current and future generations – about Sustainable Development in very unstable, globalized world. The article encourages to reflect on “Our Common Future”.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
27-32
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • ORCID: 0000-0002-8173-9792, doktor inżynier, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie; Zespół Szkół nr 18 w Warszawie, Polska
References
  • Ackoff, R.L. (1993). Zarządzanie w małych dawkach. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
  • Bottery, M. (2017). Osiem zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju dyrektora szkoły – i co można z nimi zrobić. W: R. Dorczak, Z. Dobrowolski (red.), Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego (s. 20–35). Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ.
  • Brundtland, G.H. (1987). Nasza wspólna przyszłość. Światowa Komisja Środowiska i Rozwoju ONZ.
  • Fullan, M. (2006). Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
  • Kożusznik, B. (2011). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE.
  • Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju (1991). Warszawa: PWE.
  • Pery, A. Oczekiwane kompetencje dyrektora szkoły. Pobrane z: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N4_zWZHfS4YJ:bc.ore.edu.pl/Content/379+&cd=1&hl=pl&ct= clnk&gl=pl (4.03.2019).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fb8ffc6e-34ce-4f5f-a1c9-baa745c73a8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.