Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 19 | 2 | 12-20

Article title

The influence of karate training on preparing preschool girls for school education

Content

Title variants

PL
Wpływ treningu karate na przygotowanie dziewczynek w wieku przedszkolnym do edukacji szkolnej

Languages of publication

Abstracts

EN
Aim. Future health conditions and psychosocial functioning depend on development during early childhood. The aim of this study is to verify the effectiveness of the educational intervention program on the development of preschool girls. Method. Participants for both the experimental (n=21) and control (n=27) groups were picked randomly from 4 preschool establishments whose level of educational programs meets the requirements of the Ukrainian state pre-school educational program. All participants in the current study are girls with an age range of 5 to 6. Girls in the control groups (CG) were participating in normal physical education classes according to the Ukrainian State “Sure Start”. program for preschool children. Girls in experimental group (EG) are participating in a program designed by the authors. Results. Results have shown significantly greater physical development in the EG, especially in terms of chest circumference, which may indicate that karate-related exercises have a better influence on the development of the respiratory system than standard interventions. Conclusion. The findings of this study indicate that the experimental program is more beneficial for both the mental and physical development of preschool girls. Karate could serve as a means of physical education even before school education starts. The experimental program should be considered a preventative program, which will significantly reduce possible future health care costs
PL
Wprowadzenie. Stan zdrowia i funkcjonowanie psychospołeczne zależy w dużej mierze od rozwoju we wczesnym dzieciństwie. Obecnie na całym świecie obserwuje się niższy poziom aktywności fizycznej i wskaźników zdrowotnych wśród dzieci w wieku przedszkolnym. W ten trend wpisuje się bardzo dużo dzieci na Ukrainie. Wiele z nich nie jest gotowych do rozpoczęcia nauki w szkole. Istnieją przesłanki mówiące, że karate i inne dalekowschodnie sztuki walki mogą być korzystne dla rozwoju dzieci. Dlatego, że zapewniają one harmonijny rozwój zarówno w sferze fizycznej i psychicznej. Celem tych badań jest weryfikacja efektywności wpływu wdrożonego programu edukacyjnego na dziewczynki w wieku przedszkolnym. Materiał i metody. Uczestnicy badań zarówno w grupie eksperymentalnej (n=21), jak i kontrolnej (n=27) byli dobrani losowo z czterech placówek przedszkolnych, które spełniały wymogi edukacyjne Ukraińskiego programu edukacji przedszkolnej. Dziewczynki były w wieku od 5 do 6 lat. Dziewczynki z grupy kontrolnej (CG) uczestniczyły w regularnych zajęciach wychowania fizycznego zgodnie z Ukraińskim programem rządowym „Pewny start”. Dziewczynki z grupy eksperymentalnej (EG), uczestniczyły w programie opracowanym przez autorów. Wyniki. Otrzymane wyniki ujawniają istotnie wyższy poziom rozwoju fizycznego w grupie eksperymentalnej, zwłaszcza w obszarze obwodu klatki piersiowej, co może wskazywać, że ćwiczenia z elementami karate mają lepszy wpływ na rozwój układu oddechowego niż standardowe programy. Wnioski. Otrzymanie wyniki uprawniają do konkluzji, że eksperymentalny program jest bardziej korzystny zarówno dla rozwoju fizycznego, jak i mentalnego u dziewczynek w wieku przedszkolnym. Ten program powinien być postrzegany, jako prewencyjny, z uwagi na możliwość znacznej redukcji kosztów opieki zdrowotnej w przyszłości.

Year

Volume

19

Issue

2

Pages

12-20

Physical description

Contributors

author
  • Lviv State University of Physical Culture, Lviv (Ukraina)
author
  • Lviv State University of Physical Culture, Lviv (Ukraina)
  • Jan Dlugosz University of Czestochowa
  • Jan Dlugosz University of Czestochowa
author
  • Jan Dlugosz University of Czestochowa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fe719f09-9b20-4c3d-8867-118fbda83586
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.