PL EN


2011 | 2 | 1 | 92-106
Article title

Voice Development for Educational Communication - between Reflection and Experience

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
CS
Publisher
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
92-106
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2011-08-30
Contributors
 • Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie, Jihočeská univerzita v Českých Bud jovicích, Jeronýmova 10, 371 15 České Bud jovice
author
 • Pedagogická fakulta Katedra výtvarné kultury, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plze
References
 • Buber, M. 1969. Já a Ty. Praha: Mladá fronta.
 • Bullough, E. 1995. Psychická distance jako faktor v umění a estetický princip. In Estetika, 32 (1): 10-30.
 • Condon, W. S. 1971. Speech and Body Motion Synchrony of the Speaker-Hearer. In Horton, D. L., Jenkins, J. J. (eds.). Perception of Language. Columbus, Ohio: Merrill, 150-173.
 • Frostová, J. 2008. Příspěvek k vývoji hlasu učitelů v kontextu pedagogické profese. In School and Health 21 (3): 67-79.
 • Husserl, E. 1996. Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí. Praha: Ježek.
 • Kaščák, O. 2002. Je pedagogika připravená na změny perspektiv? Rekontextualizace pohledů na výchovně-vzdělávací proces pod vlivem radikálního individuálního konstruktivismu a postmoderního sociálního konstruktivismu. In Pedagogika, 52 (4): 388-414.
 • Kozelská, I. 2008. Profesionální hlasová příprava budoucích učitelů. In Hudební výchova, 16 (3): 40-42.
 • Macek, P. 1997. Sebesystém, vztah k vlastnímu já. In Výrost, J. (eds.). Sociální psychologie. Praha: ISV, 181-209.
 • Mokrejš, J. 1998. Hermeneutické pojetí zkušenosti. Praha: Filosofia.
 • Moses, P. J. 1954. The Voice of Neurosis. New York: Grune & Stratton, Inc.
 • Oreshkina, M., Greenberg, K. H. 2010. Teacher-student Relationships: The Meaning of Teachers' Experience Working with Underachieving Students. In Journal of Pedagogy, 1 (2): 52-66.
 • Poláková, J. 1993. Filosofie dialogu. Uvedení do jednoho z proudů filosofického myšlení 20. století. České Budějovice: Filosofický ústav AV ČR.
 • Searle, J. R. 2004. Mind. New York: Oxford University Press.
 • Slavík, J. 2007. Mozek, myšlení, umění. In Krámský, D. (ed.). Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec: Katedra filosofie TU v Liberci - nakladatelství Bor, 327-338.
 • Sovová, P. 2009. Hlas jako psychosomatická disciplína. Studium a výchova ve smyslu dramatické kultury a tvorby. Praha: AMU v Praze. Disertační práce.
 • Švec, V. 2000. Pokus o změnu pedagogické přípravy budoucích učitelů, In Vyskočil, I. (ed.). Psychosomatický základ veřejného vystupování jeho studium a výzkum: sborník z konference 14. a 15. 10. 1999. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 62-72.
 • Válková, L., Vyskočilová, E. 2007. Hlas individuality, psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU v Praze.
 • Válková, L. 2008. Hlasové poruchy. Studijní text vzdělávacího cyklu Via aperta. Rokycany: DDM Rokycany.
 • Vyskočil, I. 2000. Úvodem. In Vyskočil, I. (ed.). Psychosomatický základ veřejného vystupování jeho studium a výzkum: sborník z konference 14. a 15. 10. 1999. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 4-8.
 • Wallace, E. 1987. Healing Through the Visual Arts - A Jungian Approach. In Rubin, J. A. (ed.). Approaches to Art Therapy (Theory and Technique). New York: Brunner//Mazel, Inc., 114-134.
 • Zinke, J. F. 2001. Luftlautformen sichtbar gemacht. Sprache als plastische Gestaltung der Luft. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
 • Zuska, V. 1995. Estetická distance - dialog, sebereflexe. In Estetika, 32 (1): 1-9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10159-011-0006-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.