PL EN


2011 | 49 | 3 | 57-73
Article title

Uwaga Postmedytacyjna Osób Doświadczonych w Medytowaniu

Content
Title variants
Post-Meditative Attention of Experienced Meditators
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Sformułowano hipotezę, że uwagę postmedytacyjną osób, które osiągnęły wprawę w medytowaniu, cechuje stosunkowo szeroki zakres i "czujność", objawiająca się relatywnie głębokim, semantycznym przetwarzaniem informacji. Dla zweryfikowania tej hipotezy opracowano metodę mierzącą jednocześnie 1. Zakres uwagi (centrum vs. peryferia) 2. Poziom przetwarzania informacji (płytki - zmysłowy vs. głęboki - semantyczny). Konstrukcję metody oparto na zadaniu Stroopa (1935) oraz na zadaniu DIVA (Nęcka, 1994). Badano stany uwagi intensywnej (po czytaniu tekstu), ekstensywnej (po relaksacji) i post medytacyjnej (po medytacji Zen). Grupy kontrolne (relaksowana i skoncentrowana zadaniowo) różniły się istotnie na badanych wymiarach. Szerszy zakres uwagi cechował osoby zrelaksowane (z uwagą ekstensywną) i u nich także zaobserwowano zniesienie efektu Stroopa na skutek płytszego, zmysłowego przetwarzania informacji. Uwagę postmedytacyjną charakteryzował szerszy zakres w porównaniu z uwagą osób skoncentrowanych, ale mniejszy niż osób zrelaksowanych. Natomiast tak samo silne interferencje Stroopa z centrum i peryferii osób medytujących wskazują na stabilne, odzmysłowe i wolne od hamowania reakcje na bodźce niespójne. Wyniki poddajemy dyskusji z odniesieniem do badań neuropsychologicznych.
Year
Volume
49
Issue
3
Pages
57-73
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2012-05-17
Contributors
 • Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
 • Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
References
 • Apter, M. (1982). The experience of motivation: A theory of psychological reversals. London: Academic Press.
 • Brefczynski-Lewis, J. A., Lutz, A., Schaefer, H. S., Levinson, D. B., Davidson, R. J., (2007). Neural correlates of attentional expertise in long-term meditation practitioners. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 104, 11483-11488.[WoS]
 • Brewer, J. A., Worhunsky, P. D., Gray, J. R., Tang, Yi-Y., Weber, J. Kober, H. (2011). Meditation experience is associated with differences in default mode network activity and connectivity. PNAS, 108, 50, 20254-20259
 • Chan, D., Woollacott, M., (2007). Effects of level of meditation experience on attentional focus: is the efficiency of executive or orientation networks improved? The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 13, 651-657.[WoS]
 • Craik, F. I. M., Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11, 671-684.[Crossref]
 • Davidson, R. J. Brefczynski-Lewis J. A., Lutz, A., Schaefer, H. S. i Levinson, D. B. (2007). Neural correlates of attentional expertise in long-term meditation practitioners. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104, 27, 11483-11488.[WoS]
 • Durix, C. (1999). Sto kluczy Zen. Poznań: Oficyna Wydawnicza 3.49.
 • Field, T. (2009). Meditation (w:) T. Field, Complementary and alternative therapies research. Washington, DC, US: American Psychological Association. 127-133.
 • Goldfarb, L., Aisenberg, D., Henik, A. (2011). Think the thought, walk the walk - Social priming reduces the Stroop effect. Cognition, 118, 193-200.[WoS][PubMed][Crossref]
 • Hodgins, H. S., Adair, K. C. (2010). Attentional processes and meditation. Consciousness and Cognition: An International Journal, 19, 4, 872-878.[Crossref]
 • Jensen, Ch. G., Vangkilde, S., Frokjaer, V., Hasselbalch S. G. (2012). Mindfulness training affects attention-or Is it attentional effort? Journal of Experimental Psychology, 141, 1, 106-123
 • Jha, A. P, Krompinger, J., Baime, M. J. (2007). Mindfulness training modifies subsystems of attention. Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience, 7 2, 109-119.[WoS]
 • Kasamatsu, A., Hirai, T. (1966). An electroencephalographic study of Zen meditation (Zazen). Folia Psychiatrica et Neurologica Japonica. 20, 315-336.[PubMed]
 • Kolańczyk, A. (1991). Intuicyjność procesu przetwarzania informacji. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
 • Kolańczyk, A. (2001). The role of affect in preconscious and conscious processing. Polish Psychological Bulletin, 32 (1), 27-37.
 • Kolańczyk, A., (2004). Stany uwagi sprzyjające wpływom afektywnym na ocenianie. Studia Psychologiczne, 42, 1, 93-109.
 • Kozasa, E. H., Sato, J. R., Lacerda, Sh. S., Barreiros, M. A., Radvany, J., Russell, T. A., Sanches, L. G.; Mello, L. E.; Amaro, E., Jr. (2012) Meditation training increases brain efficiency in an attention task. NeuroImage, 59, 1, 745-749.[WoS]
 • Macrae C. N., Bodenhausen, G. V., Milne A. B, Calvini G. (1999). Seeing more than we can know: visual attention and category activation, Journal of Experimental and Social Psychology, 35, 6, 590-602.
 • Mason M. F., Norton, M. I., Van Horn, J. D., Wegner, D. M., Grafton, S. T., Macrae, C. N. (2007). Wandering minds: The default network and stimulusindependent thought. Science 315, 393-395.[WoS]
 • Moore, A., Malinowski, P., (2009). Meditation, mindfulness and cognitive flexibility. Consciousness and Cognition. 18, 176-186[Crossref][WoS]
 • Milham, M.P., Banich, M.T., Webb, A., Barad, V., Cohen, N.J, Wszalek, T., Kramer, A.F. (2001). The relative involvement of anterior cingulate and prefrontal cortex in attentional control depends on nature of conflict. Cognitive Brain Research, 12, 467-473.[Crossref]
 • Mikołajczyk, P. (2002). Zależność uwagi od medytacji zen. Praca magisterska niepublikowana. Gdańsk, Uniwersytet Gdański.
 • Nęcka E. (1994). Inteligencja i procesy poznawcze. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 • Ornstein R.E. (1972). The psychology of consciousness. Oxford, England: Penguin.
 • Ott, U., Walter, B., Gebhardt, H., Stark, R., Vaitl, D. (2010). Inhibition of default mode network activity during mindfulness meditation. Paper presented at the 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, Barcelona, Spain.
 • Posner M.I. (1980). Orienting of attention. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 32, 3-25.[Crossref]
 • Posner M. J. (1982). Cumulative development of attentional theory. American Psychologist, 37, 2, 168-179.[Crossref]
 • Rock, A. J.; Krippner, S. (2011). States of consciousness redefined as patterns of phenomenal properties: An experimental application. (w:) D. Cvetkovic, I. Cosic, (red.) States of consciousness: Experimental insights into meditation, waking, sleep and dreams. New York, NY, US: Springer-Verlag Publishing, pp. 257-272.
 • Stroop, John Ridley (1935). Studies of interference in serial verbal reaction. Journal of Experimental Psychology 18 (6): 643-662.[Crossref]
 • Travis, F., Shear, J. (2010). Focused attention, open monitoring and automatic self-transcending: Categories to organize meditations from Vedic, Buddhist and Chinese traditions. Consciousness and Cognition, 19, 1110-1118[PubMed][Crossref][WoS]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10167-010-0027-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.